Novi broj časopisa Matica


Nova, jesenja sveska (broj 91), časopisa za društvena pitanja, nauku i kulturu Matica, koji izdaje Matica crnogorska, a uređuje Marko Špadijer, obiluje mnoštvom tema iz raznih oblasti društvenog i kulturnog života.

Aktuelne geopolitičke relacije predstavljene su u nekoliko tekstova. Bojan Jovanović piše o arhitekturi globalizacije čije korijene, agendu i ideologiju vidi u američkoj spoljnoj politici. Radenko Šćekić naglašava da su se u novom mileniju iskristalisale nove forme ratovanja i posebno komentariše kontrolisani haos posredničkog ratovanja. Enes Efović analizira Mulerov izvještaj o izborima u SAD-u 2016. godine kao najznačajnijem događaju u modernom političkom životu te zemlje. Ovaj izvještaj je omogućio uvid u opseg manipulacija, stranog uticaja i svih zloupotreba i miješanja u izborni sistem. Marko Kusovac piše o  Ruskoj federaciji u dekadi nakon dezintegracije SSSRa i posebno o odnosu prema Ukrajini.
Jovana Vuković se bavi medijima i teorijom zadovoljstva i koristi u eri digitalizacije, a Dragoljub Drašković razmatra realizaciju ustavne nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore da odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa. Luka Milunović piše o dešavanju u crnogorskoj kulturi tokom  1911. godine kao jedinoj godini mira Kraljevine Crne Gore. Radovan Radonjić se vraća na partizanski napad na Pljevlja 1941. godine i otvara mnoge aspekte ovog poraza. Jovan Muhadinović piše o posjeti vojvode od Edinburga Crnoj Gori 1887. godine, a Filip Kuzman analizira sadržaj Glasa Crnogorca za vrijeme italijanske okupacije 1941. godine. Dragan B. Perović podsjeća na stavove Nikole Petanovića o Makedoncima i njihovom pravu da odlučuju o svojoj sudbini, kulturi i duhovnom nasljeđu. Milan Šćekić problematizuje pitanje ko je od crnogorskih oficira 1916. godine izdao Austrougarima brigadira Radomira Vešovića i osujetio pripreme za dizanje ustanka u Crnoj Gori.
Vukota Vukotić na primjeru obrade Vojislava Koraća dvije crkve u Svaču pokazuje iskrivljavanje crnogorskog kulturnog nasljeđa. Književnim temama bavi se Slobodan Vukićević  u tekstu „Iskustvo uma i iskustvo bola u pjesništvu Mirka Banjevića“, a Marijana Terić ukazuje na korisnost bibliografije Ljiljane Đorđević za proučavanje književnog opusa kralja Nikole. Safer Grbić piše o nedavno otkrivenim rukopisima Hajdegera i tumačenju njegove neoskolastike. Stalni saradnik o filmu Žarko Martinović se bavi temom nostalgije u kinematografiji.
Toponomastika je zastupljena tekstovima Petra Lekića o ostacima svetačkog kulta u sagledavanju srednjovjekovne prošlosti, a Novica Vujović piše o kolašinskom Lipovu u svijetlu toponima.
Marina Šoć piše o numizmatičkoj zbirci Narodnog muzeja Crne Gore, Ivo Mišur o crnogorsko-italijanskim bračnim parovima nakon Drugog svjetskog rata,a Draško Došljak o genealogiji prezimena vojvode Gavra Vukovića.
Posebnu dokumentarnu vrijednost ove sveske časopisa predstavlja prvo objavljivanje ratnog dnevnika Petra Lompara vođenog od novembra 1914. do juna 1915. godine na Lovćenskom frontu. Dnevnik je priredio Srđa Martinović.
Časopis uobičajeno zatvaraju arhivski izvodi iz štampe, knjiga i drugih izvora o Crnoj Gori (13. nastavak) u izboru Branislava Borilovića.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


13 − seven =