Novi broj naučnog časopisa Filološkog fakulteta UCG piše i o kritici rasizma i mizoginije u književnosti


Najnoviji broj časopisa za jezik i književnost Folia Linguistica et Litteraria donosi deset originalnih naučnih radova iz nauke o književnosti i kulturi i osam radova iz oblasti nauke o jeziku.

Izdanje se otvara novim pogledom na kinesku avangardnu književnost Alberta Kastelija. Soumen Mukherje preispituje manifestacije mačizma u nagrađenom romanu Arundati Roj Bog malih stvari, a Tamara Labudović obrazlaže aspekte deformacije kulturnog modela u crnogorskom antiratnom romanu na primjeru Bulatovićevog Heroja na magarcu.

Na mogućnost da se rasizam i mizoginija kritikuju u originalnoj književnoj formi ukazuje Eldi Grubišić Pulišelić sa Univerziteta u Splitu interpretirajući roman austrijske spisateljice Mele Hartvig, dok Sanaz Bajat i Bahe Hadeg do kritičkog sagledavanja sličnih pojava u američkom društvu dolaze posredstvom identifikovanja aspekata etnocentričnog diskursa u pozorišnom ostvarenju Lin Notidž.

Jelena Brkić sa Univerziteta u Banjoj Luci pristupa Šekspiru na originalan način koristeći se shemama odnosa među likovima uticajnog književnog teoretičara Franka Moretija.

Jezičku obrazovnu paradigmu u dijahronijskom kontekstu Dušanka Popović osvetljava iz lingvističke i istorijsko-pedagoške perspektive, dok Sonja Špadijer naučno ispitivanje metajezika stavlja u funkciju redefinisanja nastavnih ciljeva i aktivnosti u univerzitetskoj nastavi francuskog jezika.

Interkulturne kompetencije učenika i studenata u fokusu su istraživanja Radmile Bodrič, Diane Prodanović Stankić i Helge Begonje.

Folia linguistica et litteraria je časopis Filološkog fakuleta u Nikšiću, pokrenut 2010. godine sa ciljem promovisanja izvrsnosti u oblasti lingvistike i književnosti, kroz izvorne naučne radove i prikaze. U 34 do sada objavljena broja rezultate svojih filoloških istraživanja publikovalo je preko 100 filologa sa više od 50 univerziteta iz regiona i svijeta.

Časopis ima međunarodnu redakciju i oslanja se na anonimne ocjene recenzenata iz uske stručne oblasti. Od 2015. nalazi se na najuticanijem svjetskom citatnom indeksu – Web of Science, ESCI (Emerging Science Citation Index), a od 2019. indeksiran je i u Elsevierovoj bazi SCOPUS, kao i u bazama: CrossRef, ERIH PLUS, CEOOL, MLA, ANVUR. Svakom radu se dodjeljuje DOI broj.

Časopis je dostupan na: www.folia.ucg.ac.me

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


12 + fourteen =