NOVO: Knjiga Vladimira Jovanovića „Petar II Petrović Njegoš, arhiepiskop i mitropolit, poglavar Crnogorske pravoslavne crkve (1830–1851)“

 

 

Izašla je iz štampe knjiga Vladimira Jovanovića „Petar II Petrović Njegoš, arhiepiskop i mitropolit, poglavar Crnogorske pravoslavne crkve (1830–1851)“. Knjiga se sastoji iz 8 djelova i 44 poglavlja, te od 9 posebnih priloga sa faksimilima dokumenata na ukupno 426 strana.

Vladimir Jovanovic - Petar II Petrovic NjegosAutor prati Njegošev uspon u crkvenoj hijerarhiji, od čteca, pojca, do monaha – rasofora, arhimandrita i episkopa, te njegove kontakte sa Carigradskom patrijaršijom, srpskom i ruskom jerarhijom. Njegoš utvrđuje praksu da se crnogorski arhijereji rukopolažu u Rusiji, a takav postupak će izazvati neprijateljstva srpske jerarhije prema njemu. Suprotno preovlađujućim ocjenama u istoriografiji, autor dokazuje da Njegoš, preokupiran državnim i literarnim poslovima, nije „zapostavljao Crkvu“.

Objavljujući autentične dokumente, autor otkriva brojne dosad nepoznate činjenice. Njegoš se, nakon verifikovanja konkordata između Rusije i Sv. Stolice, susrio sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Pijom IX. Tu su i dokumenti da je Njegoš prvi od Crnogoraca imenovao maternji kao crnogorski jezik, te da nikada nije prihvatio jezičku reformu Vuka S. Karadžića, ni njegov prijevod „Novoga zavjeta“. Zatim, dokument da se „istraga poturica“, zaista dogodila, ali bitno drukčija od opjevane u „Gorskome vijencu“…

Vrhunac istraživačkog rada prezentovanog u knjizi su faksimili sedam ruskih diptiha – sintagmata o vaseljenskim autokefalnim crkvama, uključujući i one iz 1848-1851, koji su poslužili kao osnova za unošenje autokefalne Crkve Crne Gore i Njegoša kao njenoga poglavara u čuvenu „Sintagmu“ Carigradske patrijaršije.

Autor utvrđuje i porijeklo Njegoševe indiferentnosti prema vizantijskoj i srpskoj crkvenoj tradiciji, zatim uticaj grčkog crkvenog raskola iz 1833. na status Crnogorske pravoslavne crkve, slučaj misteriozne nasilne smrti jednog sveštenika u Cetinjskom manastiru (1842), te niz drugih interesnantnih pitanja vezanih za djelo i lik Njegoša kao arhipastira…

Izdavač je Otvoreni kultururni forum, urednik Milorad Popović, likovni urednik Suzana Pajović.