O Montenegrini na Montenegrini

 

Da li znate da riječ Montenegrina označava jedan rod životinja koja živi u Crnoj Gori?

Riječ je o rodu puževa koji živi isključivo na stijenama.

Montenegrina živi primarno u Crnoj Gori, ali se može pronaći i u drugim zemljama Zapadnog Balkana (Makedonija, Albanija i Grčka). Kao i druge životinje koje žive u stijenama, Montenegrina živi na kraškom terenu, liticama ili ispod krečnjaka. Zbog nejednake rasprostranjenosti pomenutog tipa staništa rod se, prema trenutnom sistemu Fauna Europaea, sastoji od 88 poznatih podvrsta, koje se klasifikuju u 22 vrste.

Puz MontenegrinaŠkoljka puževa Montenegrina je tanka i dugačka sa 12-13 navoja. Veličina odraslih jedinki je oko 2,5 cm.

Endemska vrsta iz roda Montenegrina je Clausilia catherensis (Montenegrina cattaroensis), koja živi u Crnoj Gori, preciznije isključivo u zidinama starog grada Kotora!

U 19. vijeku, njemački zoolog Oskar Boettger i biolog Emil Adolf Rossmässler su najzaslužniji za klasifikaciju vrsta u rodu Montenegrine. Klasifikacija svih vrsta i podvrsta još uvjek nije konačno utvrđena. Tokom proteklih 10 godina otkrivene su nove vrste, čiji se genetski materijali treba dodatno analizirati i uporediti radi dalje i preciznije klasifikacije.

 

Fotografija u prilogu: Alpine Land Snails

 
Više o Montenegrini: