O pomorstvu Kotora i Dubovnika na Beogradskom sajmu knjiga


23.12.2021.

Śutra, 24. decembra, u 16h, na Beogradskom sajmu, u okviru manifestacije „Knjiga u srcu, srce na Sajmu“, biće predstavljena knjiga dr Mirjane Blagojević. advokatice i istoričarke prava iz Beograda, „Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta“ (drugo izdanje), koju su nedavno objavili izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru. O knjizi će govoriti urenici drugog izdanja mr Dušan Medin i Zorica Stablović Bulajić, kao i autorka dr Mirjana Blagojević.

Drugo izdanje ove kapitalne monografije objavljeno je s obzirom na to da je prvo, štampano krajem 2020, već rasprodato.

Podsjećamo, monografija predstavlja priređenu doktorsku disertaciju, odbranjenu 2015. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu redovnih profesora: dr Mirko Vasiljević, dr Dragan Nikolić i dr Žika Bujuklić, mentor. Sadržaj knjige prilično je bogat i raznovrstan, i nudi, kako bolje upućenom čitaocu tako i onom prosječnom, mogućnost da sveobuhvatno sagleda i razumije kompleksni normativni sistem dva najmoćnija grada Južnog Jadrana – Kotora i Dubrovnika, ponajviše njihovih segmenata u domenu pomorskog prava. S druge strane, u knjigi je zastupljena i manja cjelina koja tretira pomorsko pravo i Budve i Paštrovića, dosad uglavnom slabije istraživanih s tog ugla.

Knjiga je dio biblioteke-edicije “Vrt“ u kojoj izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda objavljuje posebna izdanja koja nastoje da tumače kulturološke i društvene fenomene prošlosti i sadašnjosti. Kako je već istaknuto, drugi izdavač je nevladino udruženje iz Petrovca na Moru – Društvo za kulturni razvoj “Bauo“, koje, kako mu i naziv kaže (“bauo” je primorski romanizovani termin za škrinju, sanduk, kofer) – ukazuje na gotovo zaboravljenu materijalnu kulturu koja je imala više značenja i namjena, zavisno od istorijskog konteksta i trenutka, te svojim izdanjima afirmiše kulturnu baštinu Primorja. Stoga su za izdavače pospisane Zorica Stablović Bulajić, vlasnica i izvršna direktorica preduzeća HeraEdu, koja je ujedno i glavna i odgovorna urednica izdanja, kao i Mila Medin, izvršna direktorica Društva “Bauo”. Recenzenti monografije su prof. dr Žika Bujuklić, mentor, prof. dr Mirko Vasiljević i Jelena Antović, viša arhivistkinja i nekadašnja direktorica Istorijskog arhiva Kotor. Korekturu potpisuje Ivana Stojanović, dok je za likovno rješenje korice zaslužna tehnička urednica Jasmina Živković. Više o ovoj naučnoj publikaciji, kao i o autorki, te njenim dosadašnjim istraživanjima tematike iz prošlosti Primorja, vidjeti na linku, kao i u materijalima u prilogu e-maila

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 − one =