Objavljena zbirka poezije Dušana Đurišića „Daleka svjetlost“

 

 

„DALEKA SVJETLOST“

 NOVA KNJIGA DUŠANA ĐURIŠIĆA

   U izdanju Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore objavljena je zbirka poezije Dušana Đurišića „Daleka svjetlost“. Recenzenti su Žarko L. Đurović i Milutin Đuričković, a naslovnu stranu je oblikovao Nebojša Vučinić. Ovo je 21. Đurišićeva knjiga za starije čitaoce.

   Dušan Đurišić je pokretač četiri literarne manifestacija za djecu i mlade, pjesnik, pripovjedač, roma­no­pisac, dra­m­ski pisac, književni prevodilac i pre­pje­valac, knji­žev­ni kritičar, satiričar, aforiti­čar, haiđin, antologičar i iz­davač.

   Za svoje književno i prevodilačko stvaralaštvo dobio je tridesetak domaćih i međunarodnih nagrada, povelja i diploma i više stranih nagrada i priznanja za haiku i tanke.

   Na stranim jezicima objavio je 31. knjigu: 6 na makedonskom, 4 na ruskom, po 3 na engleskom i albanskom i po jednu na francuskom, rusinskom, jermenskom, slovenačkom, udmurtskom, tatar­skom, mongolskom, litvanskom, turkmenskom, kalmičkom, bugarskom, turskom, bjeloruskom, moldavskom i baškirskom jeziku.

    Đurišić je dugogodišnji istrajni prevodilac i prepjevalac sa ruskog, poljskog, ukrajinskog, bugarskog, makedonskom, slovenačkog i drugih jezika. Do sada je objavio 43 knjige prijevoda i prepjeva, a sa drugim prevodiocima 27. Osim toga, objavio je 28 zbornika i osam antologija

   Pojedinačno njegove pjesme, priče i haiku poezija preve­dene su na  43 jezi­ka i nalazile su se u lek­tiri i bro­­jnim čitankama za osnovne ško­le, udžbenicima, zbor­nicima i antolo­gi­jama.

   U recenziji ”Intimne i emotivne ispovijesti” Dr Milutin Đuričković ističe:

  Novi rukopis pjesama za odrasle Dušana Đurišića  nagovještava simboliku i određena značenja, koja se tiču nostalgije i melanholije. Zalazeći lirski uzneseno u retrospektivu i životnu introspektivu, pjesnik ispisuje intimne i emotivne ispovijesti, iskazane u dvije ili tri kratke, ali efikasne strofe.

Zvonke i melodične rime doprinose ukupnom umjetničkom doživljaju čitave zbirke, koja odaje utisak usklađene i ujednačene estetske cjeline. Ova zbirka poka­zuju stvaralački kvalitet Dušana Đurišića i njegove poezije posvećene odraslim čitaocima.

   A Žarko L. Đurović, između ostalog, navodi:

     “Daleka svjetlost” tematski i motivski prikazuje  pjesnika Đurišića na novom, neobičnom, izmijenjenom poetskom izvorištu. Obično smo navikli da on s ośećajem suptilnosti poklanja pjesme za đecu pune raspjevanosti, oduševljenja, nadahnuća, opijenosti,  ozarenja, vječite igre i radosti, poeziju za najmlađe, đecu predškolkog uzrasta i malo odrasliju populaciju, stihove neprolazne vrijednosti u kojima buja bogatstvo ljepote života u raznim oblicima i koji Đurišića čine osobenim i veoma popularnim pjes­nikom ne samo u Crnoj Gori, nego i na širim (ju­žno) slovenskim prostorima.

   U knjizi “Daleka svjetlost” Đurišić pravi zaokret u pjesmama raznovrsnih sadržaja preuzetih iz životne zbilje. U njoj poetsku inspiraciju nalazi ne u prizivanju lelujavog i nepovratnog đetinjstva, već treperenje srca i talasanje  pjesnikove uznemi­rene duše izazivaju druge emocije i doboka raz­mi­šljanja.

  Jezik u ovim pjesmama njihovo je bogatstvo. Ljepota ovog jezika je u izvanredno osmišljenim sintagmama koje pjesniku služe za uspostavljanje dubokih smisaono-značenjskih veza u pjesmama.  Sintagme svode pjesničko kazivanje oživljavajući i konkretizujući iskaz i misao. Zahvaljujući tak­vom pristupu neki stihovi su jednostavne sen­tencije koje formulišu pjesnikova darovitost, og­romno životno i intelektualno iskustvo.

   U oblikovanju stihova Đurišić demonstrira vrhunsko majstorstvo. Ograničen kratkom formom pjesama, on umije da vrši izbor riječi i sužavanje poetskog iskaza, a da pri tom ne poremeti njihovu cjelovitost i zaokruženost.