Održana promocija knjige „Barnet Njuman: izabrani spisi i razgovori“


Promocija knjige „Barnet Njuman: izabrani spisi i razgovori“ koju je nedavno objavio Narodni muzej Crne Gore u saizdavaštvu sa Izdavačkom kućom CID, održana je u utorak 04.07.2023. godine, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju. O djelima, mišljenju, istorijskom položaju Barneta Njumana, te važnosti ove knjige, govorili su istoričar umjetnosti Petar Ćuković i teoretičar umjetnosti i prevodilac Milovan Novaković, dok su se istoričar umjetnosti Jerko Ješa Denegri i teoretičar umjetnosti Miodrag Miško Šuvaković obratili video uključenjem.

Barnet Njuman (1905-1970) jedan je od najznačajnijih poslijeratnih slikara i vodećih predstavnika apstraktnog ekspresionizma. Filozofski obrazovan i nastrojen, Njuman je takođe jedan od najpronicljivijih mislilaca, kako svoje, tako i umjetnosti svog vremena. Izvršio je radikalan prekid sa umjetničkim konvencijama zapadnoevropskog slikarstva, uvodeći u slikarstvo pojam uzvišenog i definišući umjetničko djelo kao temporalni događaj. Direktno je uticao na umjetničke pokrete šezdesetih godina u Americi kao što su „slikarstvo bojenog polja“, „postslikarska apstrakcija“, „slikarstvo tvrde ivice“, „minimalizam“, „hepening“, itd. Anarhista po opredjeljenju, Njuman je bio angažovani mislilac, otvoreni kritičar društvenih, kulturnih i umjetničkih dogmi i konvencija.

Jerko Ješa Denegri je istoričar umjetnosti i likovni kritičar. Bio je dugogodišnji kustos u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu, te redovni profesor istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja knjiga, monografija, kataloga o jugoslovenskim umjetnicima i pokretima. Priredio je spise američkih umjetničkih kritičara Harolda Rozenberga i Klementa Grinberga, te zbornik kritičkih tekstova o Jozefu Bojsu. Pokrenuo je i uređivao nekoliko umjetničkih časopisa (Umetnost, Moment, Projekat). Najznačajniji je hroničar i teoretičar jugoslovenske konceptualne umjetnosti. Član je međunarodnog udruženja umjetničkih kritičara.

Miodrag Miško Šuvaković je redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktor je nauka o likovnim umetnostima. Predavao je na brojnim univerzitetima i fakultetima (Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet za humanističke studije u Koparu, Fakultet političkih nauka u Beogradu, 2008). Počasni je član Društva za estetiku Slovenije; predsjednik je društva za Estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije i drugi potpredsjednik Međunarodnog društva za estetiku (IAA). Objavio je i uredio 50 naučnih monografija iz estetike i teorije umjetnosti.

Petar Ćuković je istoričar umjetnosti i likovni kritičar. Bio je dugogodišnji predavač na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i direktor Narodnog muzeja Crne Gore. Trenutno predaje istoriju umjetnosti na Fakultetu vizuelnih umjetnosti. Kao selektor za likovnu umjetnost Crne Gore, učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim izložbama (Beč, Budimpešta, Barselona, Sautempton, Prag, Rim, Kasel, itd.) Objavio je više desetina tekstova posvećenih tumačenjima fenomena moderne umjetnosti, pri čemu najveći dio obuhvata umjetničku scenu u Crnoj Gori od 1980. godine.

Milovan Novaković je teoretičar umjetnosti i prevodilac. Autor je knjige Pneumatsko slikarstvo: disanje Anrija Matisa i više tekstova i prevoda iz domena istorije i teorije umjetnosti. Preveo je Studije iz klasične američke književnosti britanskog književnika D. H. Lorensa. Prevodilac je knjige Barnet Njuman: izabrani spisi i razgovori i priređivač kritičkog dosija koji je prati. Doktorand je na Transdisciplinarnim studijama savremene umjetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen + 7 =