Oktoih Prvoglasnik

 

Oktoih Prvoglasnik

 

Među knjigama koje je štampao jeromonah Makarije u Crnojevića štampariji  na Obodu svojom umjetničkom ljepotom, prekrasnim inicijalima izdvaja se Oktoih Prvoglasnik. Odlikuju ga najviši dometi štamparstva XV vijeka i po grafičkoj ljepoti ne zaostaje za venecijanskom produkcijom toga vremena. Do danas je sačuvano 105 primjeraka.

Oktoih prvoglasnik je prva ćirilična štampana knjiga Južnih Slovena. Štampanje ove prve crnogorske inkunabule, bogoslužbene knjige, započeto je u zimu 1493, a završeno 4. januara 1494. godine.