Online promocija monografije o deklinaciji u paštrovskim ispravama 16–18. vijeka


U subotu, 13. februara 2021. godine, s početkom u 19.00 časova (GMT+1), biće organizovana online (Zoom) promocija monografije o deklinaciji u paštrovskim ispravama 16–18. vijeka autorke prof. dr Biljane Šljivić Šimšić (1933–2019), koju su objavili Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak” i Društvo za kulturni razvoj „Bauo” iz Petrovca na Moru.


O monografiji

Krajem 2019. godine Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak” i Društvo za kulturni razvoj „Bauo” iz Petrovca na Moru, u okviru svoje bogate izdavačke produkcije, objavili su monografiju „Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka” autorke dr Biljane Šljivić Šimšić, poznate slavistkinje i profesorke na više prestižnih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.

U pitanju je njena doktorska disertacija, odbranjena početkom 1966. na Harvard Univerzitetu, pred tročlanom komisijom koju si činili neki od najistaknutijih lingvista XX vijeka: dr Roman Jakobson (predsjednik), dr Horace Lunt (član) i dr Albert Lord (član).

Ovaj naučni poduhvat profesorke Biljane Šljivić Šimšić decenijama je bio znan tek pojedincima s našeg prostora, dok brojni naučni i kulturni radnici, posebno istraživači bogate tradicije i nasljeđa Paštrovića, nijesu imali priliku da se s njim susretnu, ni nakon više od pola vijeka od nastanka, čime je zasigurno umanjen sveukupni korpus znanja o lingvistici paštrovskog kraja.

Uvaženi profesor dr Živojin Stanojčić, lingvista i srbista, autorkin davnašnji prijatelj i kolega, nažalost nedavno preminuli, tokom naučnog skupa „Paštrovići – govorni i pisani jezik” (Beograd, 5. april 2011), koji je organizovalo Udruženje „Drobni pijesak”, ukazao je na postojanje ove disertacije i predložio njeno objavljivanje. Zahvaljujući prof. dr Pavlu R. Anđusu, daljem profesorkinom srodniku i predsjedniku Udruženja „Drobni pijesak”, otpočela je korespondencija na ovu temu s profesorkom, koja je sa zadovoljstvom pristala da se rukopis njene diseratacije objavi. Nesebičnom autorkinom voljom i pomoću njene ćerke Ljubice Hankok (Violet Hancock), kao i razumijevanjem Univerziteta Harvard, disertacija je radi publikovanja ustupljena u fotokopiranoj verziji (391 numerisana strana skraćenog A4 formata + prilozi).

Priređivači monografije su doktorand srbistike mr Milena Davidović iz Beograda, glavna i odgovorna urednica izdanja, dr Mila Medigović Stefanović, prof. književnosti i bibliotekarka, i doktorand mr Dušan Medin, arheolog i istraživač nasljeđa Paštrovića. Recenzenti koji su svesrdno preporučili disertaciju za štampu su lingvisti – pomenuti prof. dr Živojin Stanojčić i posvećeni istraživači paštrovskog pisanog i usmenog  govora – prof. dr Jelica Stojanović i prof. dr Miodrag Jovanović s Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Nije izostala ni stručna pomoć akademika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti – prof. dr Branislava Ostojića i prof. dr Radomira V. Ivanovića. Likovno i grafičko uređenje monografije potpisuje Jasmina Živković. Izdanje je objavljeno kao dio biblioteke „Kulturno nasljeđe Paštrovića”, koju uređuje Dušan Medin. Monografija ima 308 strana (format B5) teksta i brojnih priloga, ukoričena je tvrdim povezom i štampana u tiražu od 500 primjeraka u valjevskoj štampariji „Topalović”.

Cijeneći sve navedeno, izdavači i priređivači opravdano vjeruju da će monografija „Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka” prof. dr Biljane Šljivić Šimšić doprinijeti proširivanju saznanja o Paštrovićima, njihovom pisanom i govornom jeziku, odnosno da će podstaći nove pravce proučavanja paštrovskih isprava i savremenog govora ove zajednice, te da, kao takva, predstavlja koristan, značajan i jedinstven prilog istorijskoj dijalektologiji našeg jezika.


O autorki

            Iz pera profesorkine ćerke, Ljubice Hankok (Violet Hancock), saznajemo sljedeće biografske detalje o autorki: „Sa više od pedeset godina profesionalnog iskustva, svestranog i posvećenog profesorskog rada, dr Biljana Šljivić Šimšić (1933–2019) je kao redovna profesorka bila zaposlena na Odjeljenju slovenskih i baltičkih jezika i književnosti na Univerzitetu u Ilinoisu (SAD) od 1973. do 2009. godine, kada je preimenovana u status profesora emeritusa. Od 1981. do 1996. godine upravljala je Odjeljenjem slovenskih i baltičkih jezika i književnosti. Iz Jugoslavije se u SAD preselila 1962, a sredinom 60-ih godina bila je gostujuća profesorka na Univerzitetu u Prinstonu i vanredna profesorka na Univerzitetu u Pensilvaniji i Univerzitetu u Kentakiju, kao i gostujuća profesorka na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu. Njena karijera je, međutim, počela u zvanju asistentkinje na Univerzitetu u Beogradu i predavača na Univerzitetu Blez Paskal u Klermon-Feranu u Francuskoj. Tokom višegodišnjeg univerzitetskog rada učestvovala je u više univerzitetskih razmjena, pa je, između ostalog, svoje znanje i iskustvo bogatila na univerzitetima u Amsterdamu, Londonu i Kembridžu. Kao stariji predavač na Državnom univerzitetu Ohaja bila je i u službi konsultanta i paneliste u Državnoj agenciji za prosvetu u Vašingtonu, DC. Biljana Šljivić Šimšić posjedovala je diplomu Univerziteta u Beogradu, master umjetnosti i doktorat sa prestižnog Univerziteta u Harvardu. Kao stipendista boravila je četiri puta na Harvardu i Radklifu. U cilju održavanje veze sa strukom sarađivala je sa nekoliko organizacija, između ostalih i sa Sjevernoameričkim društvom za srpske studije, gdje je bila predsjednica Upravnog savjeta od 1984. do 1986. Bila je, takođe, članica Američkog društva za razvoj slovenskih studija, Udruženja književnika Srbije u Beogradu, Čikaškog društva za hortikulturu i Klubova Harvarda i Ratklifa u Čikagu. Uz profesorski rad kojem je bila predana, Biljana Šljivić Šimšić je između 1983. i 1988. godine napisala osam tomova srpskohrvatskog udžbenika za individualne studije. Koautorka je Srpskohrvatsko-engleskog rječnika sa Morton Bensonom, a potpisuje i „Jevrejsko-španske balade iz Bosne” (1972) i „Srpskohrvatski samo za vas” (1985). Na zahtjev unuka pisala je memoare. Treba istaći da je bila upisana u nekoliko „ko je ko” izdanja: Ko je ko u Americi, Ko je ko u Američkom obrazovanju, Ko je ko na Srednjem zapadu, Ko je ko na Svijetu i Ko je ko među ženama Amerike.”


O online promociji

Usljed opštepoznate situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, tokom prethodne godine nije bilo moguće predstaviti monografiju, premda je bilo u planu. Stoga smo odlučili da prvo javno predstavljanje bude u digitalnom prostoru, u subotu, 13. februara 2021, s početkom u 19.00 časova (GMT+1).

Na predstavljanju knjige učestvovaće govornici koji borave na više strana svijeta (Balkan, Velika Britanija, SAD…): prof. dr Jelica Stojanović (recenzent), prof. dr Miodrag Jovanović (recenzent), prof. dr Pavle R. Anđus (Udruženje „Drobni pijesak”; autor pogovora), doktorand Milena Davidović (glavna i odgovorna urednica izdanja, jedna od priređivača), Ljubica Hankok (autorkina ćerka) i Dušan Medin (Društvo „Bauo”; jedan od priređivača). Takođe, biće emitovano i kraće izlaganje prof. dr Živojina Stanojčića sa skupa o govoru Paštrovića iz 2011, na kojem je ukazao na postojanje disertacije i predložio njenu objavu.

Program online predstavljanja knjige trajaće nešto duže od sat vremena i može se pratiti direktno, a nakon izlaganja govornika svi zainteresovani moći će da se uključe u razgovor.  redstavljanje monografije organizovano je sa ciljem njegovanja uspomene na ličnost i djelo uvažene profesorke dr Biljane Šljivić Šimšić, ali i podsticanja na razvoj svojevrsnog „digitalnog foruma” o lingvističkim i uopšte temama iz domena nauke i kulture. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresovane da virtuelno prisustvuju promociji, čiji će video-snimak biti naknadno postavljen na Youtube kanalu, kao i na društvenim mrežama i portalima.

Koordinate za povezivanje na događaj su sljedeće:

Topic: Deklinacije

Time: Feb 13, 2021 07:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/8943781251?pwd=M3VqV2NWaXVKUzJLY0MrWGV0Mk9mZz09

Meeting ID: 894 378 1251

Passcode: 130221

            Poželjno bi bilo najaviti svoje prisustvo na e-mail adresu predsjednika Udruženja „Drobni pijesak“ – pandjus@bio.bg.ac.rs.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


8 + thirteen =