Pantelija Jovović – Crnogorski političari

Zahvaljujemo se gospodinu Slobodanu Jovanoviću koji nam je dostavio faksimil knjige “Crnogorski političari” iz 1924.godine i omogućio da se njen sadržaj učini javnim tako da može poslužiti, bilo kao informacija, bilo kao materijal za naučno bavljenje crnogorskom istorijom.

Pantelija Jovović

Crnogorski političari

Pantelija Jovovic - Crnogorski politicari

IZ PREDGOVORA

“Slom Crne Gore 1915. i način njenog ujedinjenja sa Srbijom 1918.g. dva su kobna datuma u njenoj istoriji. Prvi datum može se nekako i pravdati ali ovaj drugi jeste najgrozniji spomen srama i stida zvaničnoga Beograda.  Golgota, koju je preživljavala Srbija za vreme evakuacije kroz albanske gudure, ni približno nije ravna onoj Golgoti, koju je Crna Gora preživela za vreme Ujedinjenja. No sve do 1921. g. o tim nečuvenim zločinima režima nije se ništa znalo. Crna Gora sve do tada bila je za našu javnost terra incognita. Do 1921 g. već je bilo popaljeno pet hiljada crnogorskih domova i niko,  van Crne Gore, u ujedinjenoj Kraljevini o tome nije ništa znao. Tek prvi put tada beogradski “Balkan” nalazi se pobuđen da me pošalje kao svoga naročitog izaslanika u Crnu Goru. Prvi sam, dakle, ja bio kome je pala u deo ta teška dužnost, da otkrije sve zločine počinjene posle Ujedinjenja u Crnoj Gori. I ja sam ih otkrio stavljajući na kocku svoj život. Demaskiranjem zločinaca, ja sam učinio da budem s bombama i revolverima napadnut i slučaj je hteo da ostanem u životu iako sam bio teško povređen. Moje izveštaje o prilikama u Crnoj Gori, preštampavali su ne samo svi naši domaći listovi, već i jedan dobar deo štampe u Italiji, Engleskoj, Francuskoj i t.d.   Ja sam Evropi jasno predočio da je nesrećna Crna Gora, u čast i slavu Ujedinjenja, razapeta na krstu…

…U ovoj brošuri koja nosi naslov Crnogorski političari, portretirane su samo najvažnije političke ličnosti, koje su već u životu. O onoj slavnoj i staroj crnogorskoj gardi, koja je izumrla, ovde ne govorim. Isto tako nisam portretirao neke bivše ministre i sadanje poslanike, jer nijesam imao šta da o njima kažem ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Također sam prešao i preko onih ličnosti, koje u Crnoj Gori nisu igrale nikakvu političku ulogu dok su u Italiji postale ministrima i t. d…”

Pantelija Jovović

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU
DA BI OTVORILI KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE

Pantelija Jovovic - Crnogorski politicari