Paštrovske isprave, knjiga I

Uredili Ivan Božić, Branko Pavićević i Ilija Sindik (Cetinje, 1959)

Prošlost Paštrovića s razlogom privlači pažnju istraživača. Taj mali primorski kraj između Budve i Bara živio je od 1423. god., uz privremene prekide u XV vijeku, do 1797. god. pod vlašću Mletačke republike kao samostalna opština, u kojoj nije bilo nikakvog neposrednog predstavnika mletačke vlasti.

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT