Patrijarh Pećki Vasilije Brkić (1771. god): Knjaževstvo Skenderijsko

Vasilije Brkić, posljednji srpski patrijarh prije ukidanja Pećke patrijašije 1766, napisao je 1771. godine za potrebe ruske Vlade izvještaj o njemu poznatim krajevima koji su pod Turcima

Branimir Stanojević piše: „Za patrijarha pećkog postavljen je 1763. godine. Kao žrtva intriga u koje je bila umešana rodbina prethodnog (smenjenog) patrijarha, Grka, ‘oklevetan za špijunažu’, Vasilije je od strane turskih vlasti uklonjen sa mesta patrijarha i zatočen na ostrvu Kipru. ‘Uspeo je da utekne sa Kipra u južnu Dalmaciju, a zatim u Janjevo, odakle je 1767. otišao u Crnu Goru.’ Tu se upoznao sa ruskim knezom Jurijem Vladimirovičem Dolgorukovim (koji je u Crnu Goru doputovao ‘radi objašnjenja da je Šćepan Mali najobičniji avanturista’). Zajedno su otišli ‘u Trst, a zatim u Livorno, ruskom admiralu grofu Aleksiju Orlovu’. Po želji Orlova, napisao je ‘Opis turskih oblasti’ i u njima hrišćanskih naroda, a naročito naroda srpskog.” (Branimir B. Stanojević, Ukidanje Pećke patrijaršije, „Glas javnosti”,  8. novembar 2008)

„Opis turskih oblasti i u njima hrišćanskih naroda, a naročito naroda srpskoga sastavljen god. 1771. srpskim patrijarhom Vasilijem Brkićem” objavljen je u časopisu „Spomenik” broj X, Srpske kraljevske akademije, u Beogradu 1891. godine.

Brkić je dvije godine boravio u Crnoj Gori, odlično je poznavao stanovnike Crne Gore, međutim u ovom spisu ne navodi da u njoj žive Srbi. Ni za krajeve u okolini tadašnje Stare Crne Gore, ne kaže da u njima žive Srbi.

1res

KNJAŽEVSTVO SKENDERIJSKO

2res

3res12375190

5res