Pelumb Džufi – Albansko-Crnogorska podudaranja u srednjem veku

Zbornik radova sa naučnog skupa “Balšići”, Ivanova Korita 21-22 septembra 2012. g. (Matica Crnogorska, Cetinje – Podgorica, 2012)

 

Izgleda da je Milan Šuflaj objasnio suštinu veza između Albanaca i Crnogoraca u srednjem vijeku, kada je tvrdio da “Zeta i śeverna Albanija su činile jedno posebno biološko lice: bile su povezane istom plastičnošću tla, istom ilirskom krvlju i istim istorijskim zgodama i nezgodama.

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst