Perast – Crnogorsko klapsko pjevanje: putevi i putokazi

 

 

У склопу јубиларног X Међународног фестивала клапа у Перасту, 29. јула 2011. године је одржан и Међународни научни скуп Црногорско клапско пјевање: путеви и путокази.

На скупу су учествовали проф. теоретских предмета др Ивана Антовић из Котора, која је своје редове посветила пребогатој и драгоценој музичкој прошлости Боке Которске, а посебно Пераста, у којој је, несумњиво, и клапска бокељска традиција нашла своје исходиште.

Потом је етномузиколог проф. мр Злата Марјановић из Панчева излагала о бокељском клапском певању, у прошлости и садашњости, које је настало крајем 19. века као део културе једног медитеранско-приморског културног простора, али које током 20. века, захваљујући пракси многих бокешких клапа (попут клапа Бокељи, Јадран, Карампане, Бокељски морнари, Бисерница Боке, Castel Nuevo и многих других) нашло и свој посебни и препознатљив, бокешки израз.

Потоњи је о клапском певању казивао хрватски етномузиколог dr. sc. Јакша Приморац, документујући да је овај посебни, клапски стил певања на овој страни Јадрана свакако био традиционалан вековима унатраг, указавши, такође, на разлике између клапског певања пре и након реномираног Фестивала клапа у Омишу.

На скупу је требло да учествује и проф. др Слободан Јерков из Подгорице, који је посало организаторима свој рад. У њему описује свој први сусрет са класпким далматинским певањем, као и основне особине оваквог стила извођења, али своје редове посвећује и начинима који би омогућили да се црногорско клапско певање несметано и даље развија.

Prilog sa skupa:
prof. mr Zlata Marjanović