Petar Vlahović – Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori

 

 

Petar Vlahović
Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori

 

Tekst Petra Vlahovića “Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori” objavio je Glasnik Antropološkog društva Srbije, Novi Sad, vol. 43, str 7-14, 2008.

 

 

Petar Vlahovic

 

 

 

 

 

 

Petar Vlahović

 
 
 

Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori

 

“Dinarski tip je krajem XIX veka u Crnoj Gori otkrio, opisao i u nauku uveo poznati antropolog Jan (Ivan) Deniker. Osnovna obeležja dinarskog tipa, po Denikeru, su : visok rast, mrka boja kože, tamna kosa, tamne oči, dugačko lice, prav ili orlovski povijen nos, razvijene i naglašene obrve , isturene jagodice (zigioni). Kasnije su antropolozi (N. Županić, J. Erdeljanović, B. Škerlj, B. Maleš, J. Valšik, Coon C. S., A. Puljanos, P. Bojev, B. Ivanović, Ž. Mikić, P. Vlahović i drugi) antropološki detaljnije proučavali osobe dinarskog varijeteta i u Crnoj Gori ukazali na nekoliko njegovih podvrsta (primorska, centralnocrnogorska, durmitorska, brdska i neke druge varijante), koje, pored zajedničkih, imaju i neke specifične odlike do kojih je došlo usled prilagođavanja prirodnoj sredini i opštim uslovima života.”

 

KOMPLETAN TEKST MOŽETE PROČITATI AKO KLIKNETE
NA FOTOGRAFIJU TEKSTA

Pocetak teksta Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori