Petrovac – Okrugli sto “Paštrovske muzičke teme”

 

Petrovac

 
 

U Spomen domu Crvena komuna u Petrovcu, u periodu od  17.-19. avgusta 2014.godine, održaće se Okrugli sto pod nazivom Paštrovske muzičke teme.

 

Plakat

 

Riječ je o multidisciplinarnom okruglom stolu “Paštrovske muzičke teme” koji će se održati 17-19. avgusta u 20:30 časova (sve tri večeri) u prostoru Spomen doma Crvena komuna u Petrovcu, u organizaciji Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak” uz podršku Spomen doma Crvena komuna iz Petrovca (JU Muzeji i galerije Budve).

Udruženje “Drobni pijesak” je prvi okrugli sto “Paštrovske muzičke teme” priredio u Beogradu 1. marta ove godine, a ovaj u Petrovcu je njegov svojevrsni nastavak. U Udruženju ističu da organizuju okrugle stolove na ovu temu sa željom da se doprinese očuvanju muzičkog nasljeđa zavičanja, omogući njegovo predstavljanje javnosti i podstakne na dalje umjetničko stvaralaštvo i naučno istraživanje na ovu temu. Neki od ciljeva su i sljedeći: kontekstualizovanje i valorizovanje do sada urađenog na relaciji Paštrovići-muzika, podsjećanje na važne ličnosti i detalje iz muzičkog i kulturnog života paštrovskoga kraja, informisanje o bogatstvu i raznovrsnosti muzičkog nasljeđa Paštrovića u prošlosti i danas, ukazivanje na mogućnosti muzičkog izražavanja i poželjnih umjetničkih formi kojima bi valjalo težiti danas i u budućnosti, pokušaj davanja nekih odgovora, ali, možda prije svega, postavljanje novih pitanja.

U programu Okruglog stola učestvuje 8 predavača i više različitih umjetničkih izvođača iz Crne Gore i Srbije.

 

Program nedjeljaProgram ponedjeljakProgram utorakPjesma Petrovcu - 600

Tamburaski orkestar iz Petrovca