Pismo crnogorskog Zbora ruskom izaslaniku grofu Marku Iveliću od 3. jula 1804. godine

Objavljeno u časopisu “Zapisi”, knjiga XXII, sveska 5, novembar 1939, Cetinje

Budući smo dobili kopiju od gramate svetog sinoda, koja je u okolni narod razaslana i koja se u Vas pod pečatom nahodi, vidjeli smo u njoj izražavanje ruskog sinoda, koje je narodu crnogorskom i brdskom vrlo neprijatno, budući sveti oci ruski bez sljedstva osnivaju sve na samijem klevetama…

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT