Podgorica – “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000”

 

 

U srijedu, 3. oktobra 2018. godine sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Galeriji „Klub”, biće održana promocija knjige “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000”, autorice dr Slavice Stamatović Vučković, docenta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

O knjizi će govoriti prof. dr Vladimir Mako sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Rifat Alihodžić sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, prof. mr Ana Matić sa Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju a moderatorka je Snežana Radusinović.

Dr Slavica Stamatović Vučković je magistrirala na Arhitektonskom fakultetu „Ludovico Quaroni“ Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu kao stipendista italijanske Vlade, a doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, naučno-istraživačkim radom u oblasti istorije i teorije arhitekture, interdisciplinarnih studija, javnih objekata i javnog prostora. Jedna je od dobitnica Trinaestojulske nagrade 2009.godine.

Monografija “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000”, u izdanju Univerziteta Crne Gore, prikazuje složen fenomen arhitektonske komunikacije kroz analizu objekata kulture u Crnoj Gori. Arhitektonska komunikacija odnosno razumijevanje arhitekture kao sredstva komunikacije je osnovno teorijsko polazište na kome je bazirana analiza i prezentacija 27 objekata kulture (domova kulture, bioskopa, spomen-domova, domova revolucije, umjetničkih galerija, domova omladine, pozorišta i domova JNA) koji su na teritoriji Crne Gore izgrađeni u periodu nakon Drugog svjetskog rata. U knjizi se, između ostalog, prikazuje i značajna arhivska građa (državnih arhiva i privatnih kolekcija) tj. projekti, fotografije i periodika, vezani za ovu vrstu arhitektonskih objekata kao i društveno-politički kontekst u kome su nastajali.