Podgorica – Održan Okrugli sto “Crnogorska kultura u svijetlu razvoja štamparstva i prosvjete”

 

 

U spomen na crnogorske inkunabule, 17. januara 2018. godine, u zgradi Parlamenta Glavnoga grada Podgorice, održan je Okrugli sto pod nazivom “Crnogorska kultura u svijetlu razvoja štamparstva i prosvjete”.  Organizatori Okruglog stola su Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje i Sekretarijat za kulturu i sport glavnoga grada Podgorica. 

 

U raspravi su učestvovali dr Boban Batrićević i Radovan Damjanović. Prisutne su pozdravili u ime organizatora Goran Drinčić, a ispred Ministarstva prosvjete Aleksandar Mitrović, državni sekretar. Medijatorka je bila Sanja Orlandić.

 

U uvodnom dijelu, medijatorka Sanja Orlandić je pośetioce uvela u temu Okruglog stola, podśećajući koje se knjige nazivaju inkunabulama i koji su kriterijumi koji određuju pripadnost inkunabule nacionalnim kulturama. 

 

VIDEO FRAGMENT IZ UVODNOG DIJELA SANJE ORLANDIĆ

 

U ime organizatora obratio se Goran Drinčić. Između ostalog, u svom izlaganju povukao je paralelu aktuelne jezičke situacije sa onom koja je bila prije oko 500 godina, odnosno važnost dobijanja međunarodnog jezičkog koda sa prvom štamparijom na južnoslovenskom prostoru. Takođe, govorio je o ostvarenjima Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Cetinje i Instituta za crnogorski jezik i književnost kao njegovog pravnog prethodnika.

 

VIDEO FRAGMENT OBRAĆANJA GORANA DRINČIĆA

 

Ispred Ministarstva prosvjete obratio se Aleksandar Mitrović, državni sekretar. Crna Gora se sa pravom diči činjenicom da je osnovala prvu štampariju na južnoslovenskom prostoru. Oktoih i prve ćirilične knjige kao remek djela renesansnog štamparstva, predstavljaju čudesnu baklju koja je svijetlila kroz vjekove i nije se dala ugasiti ni onda kada su štamparska slova bila pretočena u olovna zrna za odbranu crnogorske slobode, kazao je između ostalog Aleksandar Mitrović.

 

VIDEO ZAPIS OBRAĆANJA ALEKSANDRA MITROVIĆA

 

Dr Boban Batrićević je govorio o razvoju i značaju štamparstva kod nas i u svijetu. Dinastija Crnojevića je nešto što uvijek može biti aktuelno, kad su identitetske priče o Crnoj Gori, jer se tada rodila jedna nova Crna Gora. Ivan Crnojević kao vladar renesansnog duha zapravo može biti nacionalni simbol u pravom smislu te riječi. Crnogorsko štamparstvo nakon Crnojevića, predstavlja veliki broj poznatih štampara u Veneciji koji su danas u dobroj mjeri zapostavljeni, kazao je između ostalog Boban Batrićević. Više o izlaganju u video fragmentima. 

 

VIDEO FRAGMENTI IZ IZLAGANJA DR BOBANA BATRIĆEVIĆA

 

Radovan Damjanović je govorio o razvoju prosvjete na prostoru Crne Gore. U veoma nadahnutom i zanimljivom izlaganju, opisujući razvoj svih nivoa obrazovanja u Crnoj Gori, iznio je i niz podataka o ljudima i događajima koji su značajni za taj proces, a o kojima se vrlo malo zna ili se uopšte niđe ne pominju. Više o izlaganju Radovana Damjanovića možete saznati iz fragmenata video zapisa. 

 

VIDEO FRAGMENTI IZ IZLAGANJA RADOVANA DAMJANOVIĆA

 

POŚETIOCI U ZGRADI PARLAMENTA GLAVNOG GRADA