Podgorica – Okrugli sto “Crnogorska kultura u svijetlu razvoja štamparstva i prosvjete”

 

 

 

Okrugli sto pod nazivom “Crnogorska kultura u svijetlu razvoja štamparstva i prosvjete” održaće se u srijedu 17. januara u 19:00h u Parlamentu Glavnoga grada (drugi sprat) ulica Njegoševa br. 20, Podgorica.

U raspravi će učestvovati Boban Batrićević i Radovan Damjanović.
U ime organizatora pozdravnu riječ uputiće Goran Drinčić.
Medijatorka je Sanja Orlandić.