Podgorica – Otvorena izložba „Gea“ Natalije Đuranović

      U petak, 7. februara 2020. godine, u novom galerijskom prostoru Moderne galerije u Podgorici otvorena je izložba akademske slikarke Natalije Đuranović pod nazivom „GEA”. Za ovu priliku selektovano je 26 radova rađenih tehnikom ulja na platnu.

       Izložbu je otvorila Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti koja potpisuje uvodni tekst kataloga. Otvarajući izložbu Duletić je, između ostalog, kazala: „Izložba „Gea“ Natalije Đuranović obuhvata dio njenog opusa nastalog posljednje tri godine. Ove ikonografski bogate slike počivaju na ravnoteži likovnih elemenata u kojima svaki detalj ima kako ikonografsko, tako i plastično opravdanje. Umjetnica misli i osjeća bojom. Doživljaj boje na njenim slikama je zgusnut i gotovo fizički opipljiv. Za nju je boja živa materija koja pulsira u njenim mislima i oslobađa se u izražavanju emocija. Takođe, ona je poetika i misaona kategorija, koja intrigira posebnom komunikativnošću i privlači višeslojnom asocijativnošću. Natalijin temperamentni i eruptivni umjetnički duh i snaga njene slikarske imaginacije kreću se putem specifične samosvojnosti lelujavog gestualnog poteza, ekspresivne forme i snažne, energetske boje. U hromatsko – morfološko – poetskoj sintezi izloženi radovi zahtijevaju intuitivnog posmatrača, koji u metaforama, simbolima skrivenih značenja istražuje nesputano iskazane suprotnosti gdje se linije suprotstavljaju bojenim mrljama, ekspresionističke sekvence koegzistiraju sa elementima nadrealizma, a prepoznatljivo oblikovane ljudske figure izranjaju iz posve apstraktno oblikovanog okolnog prostora. Linija je uvijek plod gestualizma i akcionizma koji potvrđuje shvatanja slikarstva kao ispoljavanje unutrašnjeg impulsa a ne kao praktičnu, operativnu manifestaciju intelektualnog procesa i saznanja.”

       Na posljetku, kako primjećuje Duletić, stvaralački svijet Natalije Đuranović sadrži mnogo sakrivenih simbola: ,,U ovim nadrealnim prostorima mistične tišine, između čudnovatih biljaka, stvorenja i eteričnih figura koje lebde, vilinih konjica, očiju, paukova, ptica i elipsoidnih oblika, posmatrač biva povučen prema lavirintima uma i dubinama nesvjesnog. Ovaj savremeni maniristički izraz u sintezi sa simbolističkim, govori o svijesti, mišljenju i znanju o transcendentalnom i uvjerenju da umjetnost treba da služi idejama. Gledajući slike Natalije Đuranović prihvatamo spoznaju da prostor oko nas vibrira u više dimenzija ulazeći u fantastičan svijet misterija beskonačnog svemira.”

        Natalija Đuranović završila je Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu (1992) i slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, klasa profesora Nikole Gvozdenovića, 1997. godine, a magistrirala 2005. u klasi profesora Branislava Sekulića. Dobitnica je više stručnih priznanja i nagrada među kojima se izdvajaju: nagrada za slikarstvo galerije „Spinaker’’ – Herceg Novi (1997), kao najbolji diplomac; nagrada Centra savremene umjetnosti Crne Gore (1998), kao član grupe 8 nezavisnih; godišnja nagrada za mlade talente (2001) Centra savremene umjetnosti Crne

Gore; nagrada Hercegnovskog zimskog salona (2005); nagrada ULUCG „Milunović, Stijović, Lubarda“ (2019).

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 7. marta 2020. godine.

(Foto: Samir Lačević)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


14 − four =