Podgorica – Otvorena izložba „U snu san” Ivanke Vane Prelević

 

Perjanicki dom na Krusevcu 1

 
 

U petak, 18. septembra 2015. godine, u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“ otvorena je izložba „U snu san” umjetnice Ivanke Vane Prelević. Na izložbi su prikazane ambijentalne instalacije i objekti nastali u posljednje dvije godine. Izložbu je otvorila kustoškinja izložbe Ljiljana Karadžić.

 

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 1

 

Ivanka Vana PrelevicIvanka Vana Prelević je rođena 1965. godine u Podgorici. Diplomirala je 1990. i magistrirala 1995. na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na odsjeku vajarstva, u klasi prof. Miodraga Živkovića. Na istom fakultetu magistrirala je 2006. na odsjeku scenografije u klasi prof. Geroslava Zarića.
Član je ULUCG-a od 1992.
Stalno je zaposlena u Crnogorskom narodnom pozorištu kao vajar od 1995.
Do sada je imala 16 samostalnih izložbi (Beograd, Podgorica, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Nikšić, Pariz, Budva, Cetinje). Učestvovala je na brojnim selektiranim izložbama u zemlji i inostranstvu (Belgija, Ukrajina, Slovenija, Rusija, Hrvatska, Kanada, Belgija, Austrija, Italija, Bugarska…).
Dobitnica je više nagrada: Podgorički likovni salon (1995, 2002, 2004); Zimski salon u Herceg Novom (1996, 2002); Pivo Karamatijević (2006); Nagrada Centra savremene umjetnosti Crne Gore (2012); Prva nagrada za intermedije na 12. Međunarodnom bijenalu umetnosti Minijature u Gornjem Milanovcu (2014); Grand Prix Crnogorskog likovnog salona „13. novembar” na Cetinju (2014).

 

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 2

 

U uvodnom tekstu kataloga istoričar umjetnosti Ljubiša Simović je, između ostalog, zapisao: „Ovde se susreće lirska ženska priroda, krhka i ranjiva, tiha, a raspevana sa epskim, dramatičnim mitološkim i bučnim harmonijskim sklopom. Ako je ekologija otvorenog polja u nedovoljno s(a)vesnom društvu bila u središtu njene angažovane, a tihe prirode, onda je to polje ospoljilo samu bit egzistencije jedne žene u jednom, ne tako blagonaklonom istorijskom, tradicijskom i savremenom svetu. Aktuelni umetnički ciklus Ivanke Vane Prelević je kontinuirano angažovan i ponovo ekološki, ali ovoga puta se radi o ekologiji duhovnih i duševnih napora da umetnik lekovito deluje u ne tako dobronamernom i benignom okruženju”.

 

IZLOŽENI RADOVI

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 3

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 4

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 5

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 6

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 7

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 8

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 9

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 10

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 11

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 12

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 13

Podgorica - Galerija Perjanicki dom - Izlozba Ivanke Vane Prelevic - 14