Podgorica – Predavanja “Kolekcija nesvrstanih u dekolonijalnoj perspektivi” i “Fokus Bolivija” Vjere Borozan


U četvrtak, 22. decembra sa početkom u 18 časova, u Dvorcu Petrovića biće održana dva predavanja “Kolekcija nesvrstanih u dekolonijalnoj perspektivi” i “Fokus Bolivija” Vjere Borozan u okviru aktuelne izložbe “Možemo li da pokušamo ponovo? Savremena umjetnost Bolivije”.

Prvo predavanje će biti posvećeno istorijatu djelovanja Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja ,,Josip Broz Tito“  i procesu formiranja njene kolekcije u širem kontekstu svjetskih geopolitičkih zbivanja druge polovine 80-ih godina XX vijeka i turbulentnih ekonomskih i društvenih transformacija početka 90-ih godina XX vijeka na prostorima “bivše istočne Evrope”. Pomenute procese i konkretnu problematiku promatraćemo kroz perspektivu postkolinijalnih teorija 90-tih i komparaciju sa aktuelnim diskusijama o dekolonijalizaciji na polju teorije i praksi kulturnih institucija.

Drugo predavanje će kontekstualizovati izložbu “Možemo li da pokušamo ponovo? Savremena umjetnost Bolivije” i ujedno analizirati recentne primjere bolivijskih emancipatornih dekolonijalnih kulturnih politika.

Vjera Borozan je istoričarka umjetnosti i kustoskinja iz Praga. Od 2011. do 2019. bila je direktorica onlajn platforme za savremenu umjetnost Artyčok TV. Borozan je diplomirala
na Karlovom univerzitetu u Pragu. Predavačica je savremene umjetnosti na Akademiji                 likovnih umjetnosti u Pragu (od 2009. godine), a prethodno je predavala na Fakultetu likovnih umjetnosti VUT u Brnu. Bila je direktorica Narodnog muzeja Crne Gore (2017– 2018) i dugogodišnja saradnica inicijative za savremenu umjetnost tranzit.cz (2005–2011).

Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja je projekat Centra savremene umjetnosti koji ima za cilj razvoj savremenih istraživačkih i arhivskih umjetničkih praksi i njihovu implementaciju u umjetničke i edukativne programe Centra, kao i povezivanje ove izuzetno vrijedne i bogate zbirke, koja svjedoči o važnom internacionalnom istorijskom kontekstu, sa međunarodnom akademskom i umjetničkom zajednicom. Namjera je da se kroz ovaj program u kontinuitetu razvijaju aktivnosti koje bi doprinijele istorizaciji i novim     čitanjima, te obnavljanju međunarodnih komunikacija i razmjena koje je kolekcija njegovala.
Projekat realizuje tim kustoskinja i konzervatorki, i to: Marina Šaranović, Anita Ćulafić, Nada Baković i Natalija Vujošević. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − fifteen =