Podgorica

Crnogorsko narodno pozorište
Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br.18
Telefon:020/ 664-074, 078/ 111 076
Fax: 078/ 111 079
Biletarnica:078/ 111 075
E-mail: cnp@t-com.me
Web site: www.cnp.me
Radno vrijeme biletarnice od 9 do 14h i od 17 do 20h, neđeljom od 17h do početka predstave.

Gradsko pozorište
Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon:020/ 665-087
Fax: 020/ 665-085
Biletarnica:020/ 664-237
E-mail: pgpozoriste@t-com.me
Web site: www.pgpozoriste.me i www.gradskopozoriste.me

JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore
Adresa: Kruševac bb
Tel:020/ 243 914
Fax: 020/ 225 131
E-mail: csucg@t-com.me
Web site: www.csucg.co.me

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore
Adresa: Ul. Marka Miljanova br.2
Tel:020/ 623 282
Fax: 020/ 622 518
E-mail: ulucg@t-com.me
Web site: www.ulucg.me

Crnogorska kinoteka
Adresa: Ul. Miljana Vukova br.59
Tel:020/ 232 016; 232 017
Fax: 020/ 232 015;
Web site: www.cg-kinoteka.org

Muzički centar Crne Gore
Bulevar Džordža Vašingtona bb (Rektorat UCG)
Tel:020 414 262,068 245 991
Fax: 020 414 263
E-mail: muzickicentar@t-com.me
Web: www.muzickicentar.com

JU KIC “Budo Tomović”
Adresa: Ul. Vaka Đurovića br.12
Tel: 020/ 664-235
Fax: 020/ 664-233
Biletarnica/rezervacija i prodaja ulaznica, tel: 020/ 664-237
E-mail: kicbudotomovic@gmail.com, info@kicpodgorica.me