Predśednik Ogranka Matice Crnogorske u RM, Miroljub Orlandić boravio u Elbasanu

 

Dana, 25.09.2015 god. predśednik Ogranka Matice Crnogorske u RM, Miroljub Orlandić boravio je u Elbasanu gdje je bio primljen od rukovodilaca Opštine Elbasan-Republika Albanija, u cilju pripreme i realizacije turističkog projekta „PUTEVIMA SV. VLADIMIRA DUKLJANSKOG“. Po završetku prijema u Opštini, Orlandića je prirmio podpredśednik Udruženja „ALBA-MONTENEGRO“ Marinko Ćulafić.  Cilj ovoga prijema bio je razgovor oko priprema za osnivanje ogranka Matice Cg u Republici Albaniji.

Ovo je bila prilika da Marinku i Mirku Ćulafiću budu uručeni primjerci više knjiga u izdanju Matice Crnogorske kao i po jedan primjerak gramatike i pravopisa crnogorskoga jezika koje je donirao  fakultet za crnogorski jezik sa Cetinja.

 

Orlandic i Culafic