Filmska umjetnost

Dani albanskog filma u Crnoj Gori

Filmski centar Crne Gore i Nacionalni centar za kinematografiju Albanije zajednički organizuju program pod nazivom “Film kao sredstvo za interkulturni dijalog”. Ovaj bilateralni program je, pored ostalih segmenata, zamišljen kao realizacija dana crnogorskog filma u […]