Professor emeritus dr. sc. Josip Silić – O upotrebi dvojnih oblika genitiva kao funkcionalnih obilježja standardnog crnogorskog jezika

 

Tekst preuzet iz “Crnogorskog glasnika”, glasila Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba.

 

Professor emeritus dr. sc. Josip Silić

O uporabi dvojnih oblika genitiva kao
funkcionalnih obilježja standardnog crnogorskog jezika

 

Prof dr Josip Silic

Zahvaljujući ljubaznosti prof. emer. dr. sc. Josipa Silića, u 90. broju „Crnogorskog glasnika“ objavljen je jedan dio njegovog rada „Nikčevićeva crnogorska gramatika“, uvršćenog u broj 3 časopisa za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja LINGUA MONTENEGRINA. Taj broj časopisa sadrži radove s Međunarodnoga naučnog simpozijuma „Život i djelo akademika Vojislava P. Nikčevića“, održanog 25. i 26. oktobra 2008. godine na Cetinju, u organizaciji Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“. Institut je kasnije bio preimenovan u Institut za crnogorski jezik i književnost, a u ljeto 2014. godine prerastao je u Fakultet za crnogorski jezik i književnost, koji je počeo s radom u jesen 2014.g. na Cetinju.

 

Iz osvrta prof. Silića na gramatiku akademika Nikčevića – za koju je u recenziji napisao: „Akademik je Vojislav Nikčević Gramatiku crnogorskoga jezika i zamislio i ostvario kao gramatiku crnogorskoga standardnog jezika, tj. kao činjenicu sociolingvističke (’etno(socio)lingvističke‘, kaže on) posebnosti crnogorskoga jezika, ali je pritom uvažio i ono što je zajedničko svim standardnim jezicima (i crnogorskomu, i hrvatskomu, i srpskomu, i bosanskomu) u ijekavskoj inačici štokavskoga sustava.“ – izdvojen je onaj dio koji se odnosi na, čini se uvijek aktuelno, pitanje dvojnih oblika nekih riječi u crnogorskom jeziku.

 

KOMPLETAN TEKST MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA PRVU STRANU

Josip Silic - Upotreba dvojnih oblika genitiva u crnogorskom jeziku