PROJEKAT MFK Perast FAŠINADA – dječje klape u Crnoj Gori


I – O projektu

Naziv projekta – FAŠINADA, ima simbolično značenje po tradicionalnoj peraškoj  povorci barki međusobno povezanih „fašom“ koje plove ka istom cilju. U ovom projektu su tradicionalne pjesme, autori obrada, voditelji klapa, profesori muzike, institucije kulture, škole, djeca…  povezani u namjeri  čuvanja kulturne  baštine i stvaranja nove etnomuzikološke  vrijednosti. Eto nam, po peraški, DJEČJA FAŠINADA.

MFK Perast je u više navrata inicirao osnivanje manjih dječjih pjevačkih sastava pri osnovnim i srednjim muzičkim školama u Crnoj Gori. Takvi dječji sastavi (nazvali smo ih klapice) bi prvenstveno njegovali djela tradicionalne muzičke baštine kroz savremne obrade višeglasnog pjevanja, poput klapa. Jednom formirani u školama (pri horu, kao dio praktične etnomuzikološke nastave) klapice bi postale stalni školski sastavi, gdje se pjevači/ce-članovi/ce generacijski mijenjaju, dok školska aktivnost (rad sa klapom) ostaje, uz kvalitativno i repertoartsko nadograđivanje.

Inicijativa MFK Perast je „vjetar u jedra“ ovom, nadamo se, prihvatljivom projektu. 

U prvoj,  inicijalnoj fazi projekta predlaže se :

 1. Formiranje dječjih pjevačkih sastava (klapica), pri muzičkim školama Crne Gore tokom

     januara 2022.godine,

2.  Novoformirani dječji sastavi  bi pripremili minimum po 2 pjesme sa odabranog repertoara

     tradicionalnih pjesama,  do kraja  školske godine.

3.  Učešče u revijalnom programu 4-6 odabranih klapica na XXI MFK Perast 10.sept.2021.

     godine, koje bi bile gosti festivala u Perastu.

4. Svečani koncert svih formiranih dječjih klapa iz Crne Gore,  u Kotoru,  povodom Svjetskog

     dana djece, 22.nov.2022. godine.

Uspješnim završetkom ove početne faze projekta, rad klapica bi se  u 2023. god i dalje nastavio kao dio stalne školske aktivnosti, sa perspektivom organizacije Festivala dječjih klapa, uz periodična, koncertna  gostovanja po Crnoj Gori.

Vodili smo se idejom koja je osnova projekta: upoznati svoje da bi poštovali tuđe,  sa  težnjom da se djeca u najranijoj dobi  i kroz aktivno pjevanje, postepeno upoznaju sa bogatstvom različitosti muzičke tradicije,  prvenstveno sopstvenog zavičaja, svoje domovine, pa zatim šireg područja, uključujući  i  drugačije muzičke  izraze regiona u kojem živimo.

Osavremeniti – da se ne zaboravi – je odabrani metod prezentacije tradicionalnih napjeva djeci.  Rijetkost je da stare narodne pjesme, izvedene od nekadašnjih  vrsnih pjevača, privlače  savremenu djecu  na dosljednu re-interpretaciju, u originalnom, tradicionalnom maniru.

Stoga su predložene partiture prilagođene višeglasnom, pretežno troglasnom pjevanju za dječji uzrast. Istovremeno je predloženi repertoar  pjesama odabran na način da su tekstovi i melodije privlačni za pjevanje, uz postepenu gradaciju težine izvedbi. Praksa bavljenja višeglasnim (klapskim, horskim, folklornim) pjevanjem potvrđuje trajnu posvećenost pjevača/ica ovom muzičkom izrazu, jednom kada se za takvo pjevanje opredijele.

Stvaranje budućih pjevača i poslenika čuvanja kulturne baštine je važna komponenta projekta. Svjedoci smo velikih promjena na kulturnoj, posebno medijskoj  sceni tokom proteklih nekoliko decenija. Muzički sadržaji koji se dominantno nude kao „zabava“ preko popularnih   televizijskih i radio produkcija (Pink,Grand i sl.programi) postale su moćna komercijalna podkultura,  sa izrazitim uticajem  na formiranje kriterijuma, percepcije i sklonosti publike,  djece posebno.

Angažman djece u sportskim, muzičkim, umjetničkim i društvenim  aktivnostima, pod stručnim pedagoškim nadzorom, uvijek je bio važan vaspitni metod. U tom smislu je i očekivanje od ovog projekta da u perspektivi stvori bazu za  buduće pjevače, muzičke radnike, stvaraoce i konačno čuvare i promotere kulturne baštine.

MFK PERAST  je projekat FAŠINADA – dječje klape u Crnoj Gori, ponudio na realizaciuju Ministarstvu prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, u cilju dobijanja važne  institucionalne podrške i istovremeno  ga  upućuje na adrese 13 muzičkih škola u Crnoj Gori. Svakako, da su profesori stručnih predmeta solo i horskog pjevanja kao i  etnomuzikologije  najvažniji animatori ove ideje kod djece i vrlo važno- njihovih roditelja. Iz iskustva Hrvatske, znamo da se oko te ideje obično okupi mali tim profesora čiji je entuazijazam od vitalne važnosti za uspjeh projekta.

Sa naše strane, u ovoj „radnoj Lirici br.9.“ ( konačnu formu će dobiti do XXI MFK Perast 2022.)  smo pripremili izdanje sa  36 partitura za dječje sastave, koje šaljemo na adrese muzičkih škola.

Nadamo se da će Vam se svidjeti odabrani repertoar koji su predložili, razmatrali i konačno se odlučili za ovaj antologijski izbor naši stručni saradnici:

 Stručni savjet:

– Prof. Jasminko Šetka (Omiš, Hrvatska) – umjetnički rukovodilac projekta, dugogodišnji

  umjetnički direktor MFK Perast, voditelj višestruko nagrađivanih klapa na FDK Omiš.

– Kompozitor Mario Katavić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) – stručni saradnik MFK Perast, autor

  preko 400 obrada po notnim zapisima iz Crne Gore najstarijih melografa  i savremenih autora.

– Dr sci Zlata Marjanović (Pančevo, Srbija) etnomuzikolog,  stručni saradnik MFK Perast, autor

  brojnih knjiga i naučnih radova, posebno na teme  tradicionalne muzičke baštine Crne Gore,

  Boke Kotorske, Grblja, Budve i Paštrovića.

– Prof Zorana Latković ( Podgorica, Crna Gora), profesor solo pjevanja i kamerne muzike, stručni

  saradnik MFK Perast.

– Prof Tina Braić Ugrinić, profesor književnosti, arhivista, predsjednica Stručnog žirija za najbolje

  stihove u Novim klapskim pjesmama, predsjednica NVO MFK  Perast. 

– Milan Kovačević, dugogodišnji izvršni direktor MFK Perast, autor projekta.

Spoljni saradnici:

– Kompozitor Vinko Didović (Split, Hrvatska), obrađivač  partitura za dječje izvedbe po projektu,

  stručni saradnik MFK Perast, autor brojnih klapskih obrada, voditelj klape Kambi, umjetnički

  direktor  festivala Večeri  dalmatinske pisme Kaštel Kambelovac.

– Kompozitori i obrađivači  pojedinih crnogorskih narodnih pjesama koje do sada nijesu

  obrađene za višeglasno pjevanje.

– Prof. Jasminko Šetka (Omiš, Hrvatska) – umjetnički rukovodilac projekta, za stručne

  seminare i rad sa klapama putem video-linkova 

U pripremi repertoara, koristili smo i naučne radove, knjige i objave autora:

– Prof dr Slobodana Jerkova (Podgorica Crna Gora), etnomuzikologa, melografa,  autora brojnih

  knjiga  i naučnih radova o narodnom muzičkom stvaralaštvu Crne Gore.

– Milorada Mića Miranovića  (Podgorica,Crna Gora), dugogodišnjeg novinara, autora, voditelja i

  urednika Radio televizije Crne Gore, pisca knjiga iz oblasti muzičke kulture Crne Gore.

FAZE PROJEKTA

Osnovne programske aktivnosti sa dinamikom realizacije po fazama:  

I –  INICIJACIJA – Priprema repertoara i formiranje dječjih sastava  -5.10.2021.- 30.01.2022.    

     Aktivnosti: – Priprema projekta po ideji, razrada sa saradnicima – 15.9. – 15.10..2021.

                         –  Priprema partitura po predloženom spisku, notografija. -15.10-1.11.2021.

                         –  Prilagođavanje 4-glasnih partitura dječjem uzrastu- kompozitori Vinko Didović,

                            Tomislav Sušac, Ivica Kaleb… dorada oko 15 partitura iz 4 glasnih u 3 glasne

                            obrade kako bi se djeci olakšalo učenje i  izvođenje. Plan – do  30.nov.2021.

                         –  Pozivno pismo i upoznavanje  direktora škola i državnih institucija  sa projektom

                            ( e-mailom, početkom januara 2022.)

                         –  Štampa  i slanje radnog izdanja Lirica br.9. sa 36 partitura na adrese  13 muzičkih

                            škola u Crnoj Gori  ( januar 2022.)

                         –  Interakcija- razgovori o projektu sa direktorima škola i pedagozima (do 15.jan

                            2022.)

                         –  Očekivano formiranje dječjih sastava po školama (do 30.jan.2022).

II – SARADNJA SA  ŠKOLAMA  –  Nakon razmjena informacija  o projektu i formiranja dječjih

                            sastava, stručni saradnici MFK Perast  su na raspolaganju direktorima  škola,

                            odnosno voditeljima dječjih sastava, za svaku potrebnu pomoć u cilju

                            realizacije projekta.

                            Posebno, vezano za partiture, eventualne izmjene dionica, stručne konsultacije

                            u pogledu uvježbavanja i izvođenja. Ovo podrazumijeva i konsultacije „uživo“,

                            sa proba, putem video linkova (Skype, Viber i sl).

                            Takođe, u odmakloj fazi priprema (spajanje glasova), moguće je organizovati

                            stručne seminare sa radnom – praktičnom nastavom od strane vrhunskih

                            klapskih voditelja.  

                            Očekivanje je, da nakon ove I faze inicijacije ( zaključno sa zajedničkim

                            koncertom 22.nov.2022.  u narednim fazama projekta, rad postane sistemski

                            uspostavljen i regulisan po školama, što svakako zavisi i od ključne institucije-

                            Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.

III – GOSTOVANJE  4 DJEČJE KLAPE  NA XXI MFK Perast – 10-11.sept. 2022.

Osim aktivnih klapa sa primorja (Marineri Kotor i Primorkinje-Budva)  programom je predviđeno gostovanje još 4  novoformirane, najspremnije dječje klape iz unutrašnjosti Crne Gore. Klape bi nastupile 10.sept. na XXI MFK Perast a kao gosti boravile u Perastu i 11.sept. 2022.god.

IV – ZAJEDNIČKI KONCERT SVIH DJEČJIH KLAPA IZ CRNE GORE 22.sept.2022.

Očekivanje je da se u svih 13 opština Crne Gore, u kojima djeluju osnovne i srednje muzičke škole, oforme dječji pjevački sastavi,  prema ovoj inicijativi.

Nakon debitanstkog nastupa 4 pozvane klapice u Perastu 10.septembra,  organizovali bi u Kotoru zajednički koncert svih ( 13 ) dječjih sastava.

Koncert bi se održao povodom Dana opštine Kotor( 21.nov) i Svjetskog dana djece(22.nov).

Svim  učesnicima, sa  voditeljima i vozačima mini busova, bi bio obezbijeđen smještaj i ishrana u Perastu na dan koncerta, doručak i program posjete u Kotoru, povratak u 12č. narednog dana. 

MFK Perast  je nosioc projekta;  kroz sredstva pokrovitelja i donatora  za 2022.god. pokriva troškove projekta od 8.670 Eura.

Napomena:

– U navedene troškove projekta nijesu uračunati honorari pedagozima – voditeljima dječjih klapa po školama u Crnoj Gori za rad od osnivanja do nastupa 22.nov.2022.godine. Ovo pitanje treba sistemski riješiti MPNKS Crne Gore, posebno za nastavak rada tokom školske 2022/2023. godine i dalje. MFK Perast će se svakako obratiti potencijalnim sponzorima i donatorima za dodatna sredstva u cilju naknade pedagozima za rad u ovoj inicijalnoj fazi projekta.

– Troškovi prevoza dječjih sastava za III i IV , nijesu uračunati u trošak projekta.   Planirani izvori finansiranja za putne troškove dolaska i povratka klapa – opštinski budžeti, izdvajanja za kulturu – podrška dječjim klapama.

Umjesto Zaključka

Ovim projektom se predlaže otvaranje značajne stranice u razvoju muzičkih aktivnosti djece u obrazovnom sistemu Crne Gore.

Razvoj projekta, kroz sistemsku podršku društva, prvenstveno Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, od značaja je ne samo za doprinos etnomuzikologiji Crne Gore, već   i zbog pozitivnog uticaja na vaspitanje djece, njihovo upoznavanje sa muzičkom i kulturnom baštinom domovine i okruženja. Komunikacija muzikom, dokazano je izvrsna metoda univerzalne međuljudske komunikacije koja nam, u ovim introvertnim vremenima i događanjima u regionu, otvara prostor za bolje razumijevanje i međusobno poštovanje drugih i drugačijih.

Ulaganje društva u ovaj projekat, kako u inicijalnu fazu, tako i u kasniju sistemsku nastavu i aktivnosti mladih pjevačkih sastava, smatramo minornima u odnosu na krajnje domete koje projekat pretpostavlja.

U nadi prihvatanja ove inicijative i punog uspjeha ovog projekta, dostavljamo ga na  priložene adrese, sa molbom da nam Vaša razmišljanja o prijedlogu dostavite do 30. januara  2022.godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 + 2 =