Promocija monografije Janka Ljumovića: Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište


Prvog dana 6. Internacionalnog sajma knjiga u Podgorici, predstavljena je monografija prof mr. Janka Ljumovića Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište. Na promociji, zajedno s autorom knjige, govorio je umjetnički direktor Sajma Vasko Raičević. U monografiji autor se bavi crnogorskim, regionalnim i svjetskim pozorištem, i to kroz primjere autora i teoretičara. Na taj način, Ljumović pravi razliku između definicija različitih dramskih umjetnosti.

Razgovor je počeo pitanjem o ideji i namjeri autora monografije i da li ona može imati funkciju udžbenika.

,,Budući stvaraoci, ne moraju to biti mladi, su osnovna ciljna grupa od koje je sve to krenulo, dakle potreba da priču pozorišta približimo toj ciljnoj grupi, mladima, koji su kroz neki redovni sistem obrazovanja ipak uskraćeni da jedno temeljnije razmišljanje upoznaju. Pozorište poput nekih drugih umjetnosti, recimo, filma, nije formalno zastupljeno u obrazovanju, govorimo o tom etabliranom sistemu obrazovanja u kome je likovna ili muzička umjetnost više zastupljena. Ova knjiga je imala osnovnu ideju da se približi mladima, da bude podrška procesu edukacije, odnosno kulturnim, vaspitnim, pedagoškim programima koji ne moraju nužno da budu u institucijama obrazovanja“ – istakao je Ljumović.

On dodaje i da je ova monografija knjiga koja ima svoju upotrebnu vrijednost kao otvoreno djelo, kao jedan mediji koji će biti polazište za stvaralačke radionice, za razgovore i dijalog.

Raičević se osvrnuo i na paralelu pozorišta nekad u odnosu na danas, kao i na njegove ključne promjene u tom međuperiodu.

Ljumović je naveo da je došlo do profesionalizacije određenog sektora, te navodi glumce, reditellje, producente, dramaturge kao važan dio sistema i kao nosioce pozorišne kulture. Autor je istakao i značajnu ulogu Fakulteta dramskih umjetnosti, u kontekstu unapređenja sektora. Ljumović dodaje da važan segment pozorišne umjetnosti i unapređenja iste predstavlja pozorišna fotografija koja dobija na značaju putem društvenih medija, i koja sačinjava bogatu arhivsku građu.

Razmatralo se i u kojem će se pravcu pozorište kretati ako u obzir uzmemo modernizaciju i tehnološki napredak. Tim povodom, Ljumović je naveo da pozorište jednako mogu da sačinjavaju par glumaca i daske, a da je jednako dobra i primjenjiva digitalizacija i tehnološko implementiranje. Napomenuo je i da je pandemija pokazala krhkost pozorišta, ali smatra da će tehnološka integracija sačuvati pozorište od diskreditacije.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four + 5 =