Raspisan Konkurs Crnogorskog narodnog pozorišta za savremeni domaći dramski tekst


Savjet Crnogorskog narodnog pozorišta donio je odluku o raspisivanju novog Konkursa za savremeni domaći dramski tekst.

Za nagradu Crnogorskog narodnog pozorišta za savremeni domaći dramski tekst konkurišu dramski tekstovi koje autori šalju stručnom tročlanom žiriju na adresu: JU Crnogorsko narodno pozorište, Stanka Dragojevića 18, Podgorica – sa naznakom (Konkurs za nagradu Crnogorskog narodnog pozorišta za savremeni domaći dramski tekst).

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani/državljanke Crne Gore. Mogu se kandidovati samo drame koje prethodno nisu publikovane i izvođene. Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame.

Konkurs je anoniman. Autori/ke predaju dvije zasebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: „Za Konkurs CNP-a za savremeni domaći dramski tekst/drama“) treba dostaviti 5 odštampanih primjeraka drame, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj koverti (na kojoj treba da piše: „Rješenje šifre/naziv šifre“) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke.

Dodjeljuje se samo jedna nagrada. Autoru/ki nagrađene drame biće dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 5.000 eura čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture, prosvete, nauke i sporta Crne Gore.

Crnogorsko narodno pozorište ima pravo praizvedbe nagrađenog teksta, koje može da realizuje tokom dvije godine od proglašenja rezultata Konkursa. U slučaju izvođenja drame, autor/ka nagrađene drame ustupa svoja autorska prava CNP-u bez nadoknade. Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u izdanju Crnogorskog narodnog pozorišta i izvođenja djela.

Rok za slanje dramskih tekstova je 30. septembar 2022. godine.

Žiri je dužan da objavi odluku na Dan pozorišta 1. novembra 2022. godine.

Dramski tekstovi prispjeli na Konkurs se ne vraćaju autorima i biće pohranjeni u biblioteci Crnogorskog narodnog pozorišta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen + 15 =