Rodoljub – Dujo Radunović: Vukašin Radunović, od Budimlje do Belčite

„Dan“, 11. – 18. januar 2008. godine

Doktorant istorijskih nauka sa Sorbone, Vukašin Radunović, rođen 1911. godine u Budimlji kod Berana, svojom krvlju ispisao je najljepše stranice u istoriji španskog naroda, poginuvši u Španskom građanskom ratu 1937. godine kod grada Belčite.

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE KOMLETAN DOKUMENT