Sande Dodevski – Pjesme

 

 

 

Sande Dodevski – Pjesme

-prilog crnogorsko-makedonskoj kulturnoj saradnji-

 

 

B  O  J  A

U kamenjaru bijelom na Orjenu,

Dok gorku ivu i verem travu berem,

Eho davno, davno izgovorenih

I nikada zaboravljenih riječi:

 
Sande Dodevski - portret

Pođite djeco i kupite boju.

Trebaće nam od svake pomalo:

Za zid u bijelo, ćilim u crveno,

A i za pređu da  ostane!

 

Nasmijasmo se a on zaćuta.

Opravda se umorom i skrajnutim pogledom.

O žitu ništa ne reče – crnu boju i ne spomenu!

 

Požurismo da što prije podlegnemo čarima boje;

Prevariše nas uz put suzne oči,

nadolazeća tišina Ljeta sa nedozrelim kajsijama,

i  – Prerana očeva smrt!!!

 

Ipak, kupismo od svake boje po 25 grama:

Za rumene dlanove i crvene jagodice lica,

Za rosu u travi i za sjaj sunca što nad rijekom gori,

A nipošto zbog melanholije – zbog nje, ne!

 

Herceg-Novi, 1989. god.

 
 

B   O   J   A

 

Pomeđu beloto kamenje na Orjen,

Dodeka  gorčliva iva i verem trava beram,

Ehoto na odamna kažanite

I nikogaš nezabravenite zborovi:

 

Pojdete deca i kupite boja.

Ke ni treba od sekoja pomalku:

Za dzidot vo belo, kilimot vo crveno,

A i za predja da ni ostane!

 

Se nasmeavme, a toj si zamolča.

Se opravda so umor i skršnata gletka;

Za žito ništo ne reče – crnata boja ne ja ni spomna!

 

Pobrzavme što ponapred da podlegneme na čarot na boite.

Ne izlagaa po pat solzi vo očite, nedozreanite kajsiji

So tišinata na letoto što doadjaše, i   –

Predvremenata   tatkova smrt!!!

 

Sepak, kupivme od sekoja boja po 25 grama.

Za rozenlikavi dlanki  i zacrveneti obrazi,

Za rosa vo trevata i za sjajot na sonceto što goreše Nad rekata,

a ne poradi melanholijata – poradi nea, ne!

 

Herceg-Novi, 1989. god.

 
 

C  R  N  I    B  I  V  O  L  I

 

                                Sjenima Miguel de Unamuna

 

Unamuno, kiši…!

Samo što nije počelo da pada,

Da sipi sa grmljavinom i pljuskom,

I samo je još nekoliko minuta do

Novih  –  r a t n i h   v i j e s t i !

 
Miguel de Unamuno

Nebo je oblačno i sve je crno kao u rogu;

Kao koža mojih bivola koje sam jako volio

– I isto je, zbog nečeg, kao tvoja crna Baska,

i Poput crnog je vina iz kapi groždja – mistiko!

 

Umrli su, Unamuno, bivoli na Balkanu…

Ostalo je sve ostalo puno neegzistencijalnog straha,

Kočoperno u kočoperenju svom –

prethodno Poubijavši  sve moje crne bivole!

 

A tako je daždilo iz pravca Kratova i

Iz pravca Skopske Crne Gore,

i moji su bivoli Podizali glave ustremljujući ih

Ka oblačnom nebu …

 

I bilo je to onda, i bilo je ljeto!

 

Bivola mojih više nema.

Istopili su se u crnilu svom,

A ne bijahu nimalo egzotični –

Naprotiv!

 

Bijahu  stvarniji od sna.

A san? Bješe li San stvarnost po Tvom učenju?

Da. San bješe stvarnost, a Stvarnost:

Patnja,

Bol  i

Mržnja!

 

O-ho! Koliko li je samo kod nas  s t v a r n o s t i,

A koliko malo sna!? ……………………………………..

 

Kumbor, u novembru 1991.godine.

 
 

C  R  N  I    B  I  V  O  L  I

 

                      Za spomen na Miguel de Unamuno

 

Unamuno, vrne …!

Samo što nema započnato da padja

Da lee so grmeži i sipanici,

I samo e ušte  nekolku minuti do

Novite   vesti od vojnata!

 

Neboto je oblačno i se e  crno kako vo rog!

Kako kožata e na moite bivoli što premnogu

Gi sakav;Isto e poradi nešto kako tvojata crna Baska,

I kako vino je od kapka na grozje – mistiko!

 

Se umreni, Unamuno, bivolite na Balkanot.

Ostanato e seto ostanato polno so neegzistencijalen  strav,

Zakočopernato vo svojata kočopernost –

Otepavši gi pred toa site moi  crni bivoli!

 

A taka vrneše doždot otkaj Kratovo i

Otkaj  Skopska Crna Gora, i moite bivoli

Gi krevaa glavite kon oblačnoto nebo …

 

I toa beše togaš, i togaš beše leto!

 

Moite bivoli poveke gi nema.

Se istopea  vo svoeto crnilo,

A  ne bea nimalku egzotični –

Nasprotiv!

 

Postvarni bea od sonot.

A  sonot? Beše  li Sonot stvarnost po Tvoeto učenje?

Da.Sonot beše stvarnost, a Stvarnosta

Maka,

Bolka , i

Omraza!

 

O, Kolku samo kaj nas ja ima stvarnosta,

A kolku malku go ima sonot?! …………………

 

Kumbor, vo noemvri 1991.godina.

 

Fotografija Unamuna preuzeta sa:
www.abelmartin.com/guia/img/p_unamuno.html