Saradnički program je baziran na volonterskoj saradnji. Svako, ko ima određeno znanje iz neke oblasti koju obrađujemo na portalu, može pristupiti našem timu. Na stranici “o projektu” možete pročitati više podataka o samom portalu. Željeli bismo da se što više ljudi uključi u naš tim, i pomogne da ovaj internet centar crnogorske kulture bude još bolji. Potrebni su saradnici po oblastima. Tako npr. neko ko posjeduje znanja iz oblasti filma i pozorišta, mogao bi da bude jedan od uređivača te oblasti. Uloga uređivača je da timu našeg sajta predočava koje bi to teme, tekstove, knjige i sl. trebalo postaviti i obrađivati u datoj sekciji. On bi imao i ulogu “pratioca” dešavanja u toj oblasti, tako da bi mogao slati i neke veoma važne i zanimljive vijesti koje spadaju u njegovu oblast, a koje bi objavljivali na naslovnoj strani našeg sajta.

Osim saradnika po oblastima i prevodilaca, imamo stalnu potrebu za tehničkim saradnicima, koji bi povremeno radili na obradi slika, skeniranju i sl.

Uz to želimo i saradnju sa ljudima koji se profesionalno bave djelatnostima iz oblasti kulture, kritičarima, istoričarima, umjetnicima i književnicima kao i sa višim i visokim školskim institucijama u Crnoj Gori i šire.

Pozivamo sve naše pośetioce da nam i dalje šalju svoje materijale (tekstove, zapise, slike, članke…), kako su to i do sad činili. Najveći dio “digitalne biblioteke” na našem portalu su kreirali sami pośetioci koji nijesu u saradničkom odnosu, već su nam samo dobrovoljno slali svoje materijale koje pośeduju.

Trenutne sekcije na portalu:

Antropologija

Arheologija

Arhitektura

Film / Pozorište

Istorija

Književnost

Humor, satira i karikatura

Strip

Likovna umjetnost

Muzika

Religija

Dijaspora

Ako želite da se prijavite kao saradnik, samo nam pošaljite poruku preko formulara za komentare koji se nalazi na stranici  kontakt.