Sima Ćirković: Herceg Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba

 

Naučno delo, Beograd, 1964. godine

“U toku pune tri burne i, može se mirno reći, sudbonosne decenije bosanske istorije, vojvoda, docnije herceg, Stefan Vukčić Kosača je bio, nema sumnje, najmoćnija i najjača ličnost. Za vreme njegovog aktivnog političkog delovanja…”

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.