Skoplje – Radionica o učešću građanskih organizacija u procesu donošenja državnih odluka

 

 

 

U organizaciji OEBSA i Agencije za ostvarivanje prava Zajednica dana 31.10.2013 godine u hotelu „Arka“ u Skopju održana je radionica na temu: „Učešće građanskih organizacija  u procesu donošenja državnih odluka“. Cilj ove radionice je da se razmijene iskustva i dobra praksa postojećih modela građanskih organizacija koje učestvuju u državnoj politici i u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite manjinskih prava i promocije.

Prvi panel na temu „Modeli i mehanizmi saradnje između državnih institucija i građanskih organizacija u zemljama regiona zapadnog Balkana povezanih oko zaštite i promocije prava zajednica“ protekao je u izlaganjima g-dina Samira Slakua iz ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH i g-dina Fikreta Ljuljanovića iz mionistarstva za ljudska i manjinska prava iz Crne Gore kao i direktora za ljudska i manjinska prava Republike Srbije g-đe Ivane Denić i predstavnice Agencije za ostvarivanje prava zajednica RM g-đe Irene Orovčanec.

 Drugi panel, na temu „Mehanizmi i dobre prakse za učešće građanskih organizacija u javnoj politici i u procesu donošenja odluka povezanih sa zaštitom i promocijom prava zajednica u zemljama regiona zapadnog Ballkana“ protekao je u izlaganju predstavnika fondacije za lokalnu demokratiju BiH g-dina Amera Homoraca, građanske alijanse Crne Gore g-dina Milana Radovića, predstavnice nacionalnog savjeta makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji Ivane Cvetković i predstavnika participativnog foruma RM g-dina Miroljuba Orlandića.

Ivana Joksimović,
ZCGM