Slađana Babović

Poštovani pośetioci, vjerujemo da ośećate istu dozu zadovoljstvo kao i mi, kad smo u prilici da predstavimo novog crnogorskog stvaraoca na stranicama našeg i vašeg portala Montenegrina. Razlog više za zadovoljstvo je što se radi o mladom stvaraocu, umjetnici iz oblasti muzike Slađani Babović. U prethodnom periodu prezentovali smo mlade, najčešće iz oblasti likovne umjetnosti i književnosti. Opredijelili smo se da Novu 2019. godinu počnemo prilogom o mladoj umjetnici koja je svoj poziv posvetila muzici. Neka ovaj početak, bude dobra najava promocije mladih umjetnika i naravno nastavak višegodišnjeg kvalitetnog i ozbiljnog rada portala Montenegrina.

BIOGRAFIJA

Slađana Babović je rođena 14. januara 1994.g. u Beranama, gdje je završila osnovnu školu kao đak generacije. Muzičko obrazovanje započinje sa svojih devet godina u klasi prof. Natalije Djačenko. Nakon osnovne škole, upisuje odsjek za klavir u Umjetničkoj školi za muziku i balet „Vasa Pavić“ u Podgorici, u klasi prof. Biljane Milaković, a završava u klasi prof. Lidije Skender.

Školovanje nastavlja na Muzičkoj akademiji na Cetinju, u klasi prof. Bojana Martinovića, gdje završava osnovne i upisuje specijalističke studije – odsjek klavir.

Kao dobitnik stipendije Erasmus+ programa, studiranje nastavlja na Konzervatorijumu „Giuseppe Tartini“ u Trstu (Italija) u klasi prof. Giuseppe Albanese-a.

Kao solista i član kamernih sastava dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima: specijalna nagrada, zlatna lira, tri srebrne i dvije bronzane lire na Muzičkom festivalu mladih Crne Gore; III nagrada na takmičenju crnogorskih pijanista „Fryderych Chopin“; III nagrada na međunarodnom takmičenju „Ohridski biseri“ i I nagrada na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“.

Na početku studija formira klavirski duo sa pijanistkinjom Isidorom Jovićević, sa kojom se uspješno predstavlja na nekoliko takmičenja i festivala. Kao laureati akademskog takmičenja „Manja Radulović – Vulić“ 2014.godine nastupaju na muzičkom festivalu „Espressivo“. U avgustu 2017.godine održale su koncert u okviru festivala „Purgatorije“.

Babović je u toku, a i nakon studija nastupala na brojnim koncertima i događajima, od kojih izdvaja koncerte održane u Crkvi Sv. Duha u Kotoru i u Ministarstvu kulture na Cetinju u junu 2015. godine, na kojima se predstavila izvodeći svoj diplomski program. Takođe, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet „Vasa Pavić“ nastupila je na III i IV festivalu savremenog klavira „Fortepiano“ (maj 2017. i 2018. godine).
Na majstorskim kursevima imala je priliku da sarađuje sa eminentnim pijanistima i pedagozima, među kojima su: Maria Eugenia Palomares, Vladimir Viardo, Boris Kraljević, Helena Melmuka, Tatjana Prelević, Aleksandar Serdar, Milica Vicković i dr.

Od juna 2017.godine članica je ženske vokalne grupe „Harmonija“. Trenutno je angažovana kao profesor klavira u Školi za osnovno muzičko obrazovanje u Budvi i ŠOSMO „Vida Matjan“ u Kotoru.TAKMIČENJA I FESTIVALI

• XXXII Muzički festival mladih Crne Gore, Cetinje, april 2005. god.
• XXXIII Muzički festival mladih Crne Gore, H. Novi, april 2006. god.
• XXXIV Muzički festival mladih Crne Gore, Kotor, april 2007. god.
• Takmičenje crnogorskih pijanista „Frydryk Chopin“, Podgorica, maj 2010. god.
• XXXVIII Muzički festival mladih Crne Gore, Kotor, april 2011. god.
• XL Muzički festival mladih Crne Gore, H. Novi, april 2013. god.
• XLI Muzički festival mladih Crne Gore, H.Novi, april 2014. god.
• Međunarodno takmičenje „Ohridski biseri“, Ohrid, jun 2014. god.
• Akademsko takmičenje „Manja Radulović Vulić“, Cetinje, jun 2014. god.
• XLII Muzički festival mladih Crne Gore, H.Novi, april 2015. god.
• Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“, Beograd, februar 2015. god.
• Festival „Espressivo“, Cetinje, jul 2014. god.
• Festival mediteranskog teatra „Purgatorije“, Tivat, avgust 2017. god.
• III i IV Festival savremenog klavira „Fortepiano“, Podgorica, maj 2017. i maj 2018. god.

MedijiAudio zapis

Franz Liszt -Sposalizio (Annes de Pelerinage II – Italia)
– izvođenje Slađane Babović
VIDEO SNIMCI


Hyacinthe Jadin – Duo in F (1796), for four hands
1. Allegro brillante
2. Andante


Lutoslawski – Variations on a Theme by Paganini
– Isidora Jovićević / Slađana Babović