Slavka Daković – Haiku mozaik

Poštovani pośetioci, sa posebnim zadovoljstvom vam predstavljamo Haiku mozaik Slavke Daković. Ovo je prvo objavljivanje stvaralaštva gosp. Daković na našem portalu. U narednom periodu objavićemo još nekoliko njenih knjiga. Uživajte.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sa našeg portala i dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

Slavka Daković je rođena 25. II 1943. godine u Kobiljem Dolu (Cetinje).
Do sada je objavila zbirke pjesama:
„Snoviđenje” (1983),
„Lipe poetese” (1988),
„Licem u lice” (1995),
„Usamljeno ljeto” (1996),
„Sa druge strane rijeke” (2005),
„Hodočasni soneti” (2006),
„Treperenja” (2010),

Nagrade i priznanja:
1. „Trinaesti novembar” – nagrada oslobođenja Cetinja (1978)
2. „
Marko Mašanović” za 1986. godinu
3.
„Zlatna povelja” na JU-ME Festivalu poezije, Subotica, 2004.
4.
„Zlatna povelja”, III Međunarodni festival poezije, Novi Sad, 2004. godine
5.
„Povelja za najšepšu rimu”, JU-ME Festivalu poezije, Subotica, 2005. godine
6. „XVIII JU međunarodni festival poezije, Subotica 2007. godine
„Povelja za visoko rodoljublje”,
7.
Virpazar, 2003, godine II nagrada za pjesmu o vinu
8. Virpazar, Festival vina i ukljeve, Specijalna nagrada za poemu o vinu 2006. godine

Član je Udruženja crnogorskih haiđina.
Zastupljena je u antologiji Dušana Đurišića.
Živi i stvara na Cetinju.

Izvod iz recenzije Zorana Raonića

ŽMURKE NA ČISTACU

Slavkino bavljenje ovim poetskim oblikom je došlo kao rezultat dublje potrebe da se bude dijelom prirode, dijelom svijeta oko sebe.
Dama, u punom značenju tog pojma, rođena u Kobiljem Dolu kod Cetinja, ima još postanjem predispozicije da životnom stazom pronese smisao za opažaje sitnih treperenja vidljivog i nevidljivog svijeta. Zato ona u svojoj lirskoj poeziji ima tema i motiva koji se kod pjesnikinja ne sretaju često. Ljubav za nju je više od onog što se pod tim užim pojmom obično podrazumijeva. Takav tip ličnosti je srećniji od drugih, jer on uživa u malim stvarima, u izobilju svijeta koji nas okružuje na svakom koraku, ljubavlju prije svega, ako smo mi u njemu, ako smo dorasli da ga opazimo, da se s njim srastemo. Pa da cvjetamo, da uzlijećemo, da se uznosimo, da živimo ljubav, poeziju prije svega. Ona, pedagog kakvog malo ima, kažu, znala je da djeci prenese ljepotu svih slojeva jezika i književnosti, kod nje i čas je bio poezija. Drugima je otvarala oči za svijet u njegovoj ukupnosti, da i onaj manje talentovan u svemu osjeti poeziju, pa joj nije bilo teško da neke od ličnih impresija prenese na papir i da ispiše jedno osobeno i vrijedno djelo. Tako je bilo i kad je izašla na haiku stazu. Stazu samo naizgled nepoznatu, nikako stranu. Nije joj trebalo puno da prepozna glavni smjer te staze i da njime krene, da se privikne, pa i da na njemu pokupi darove okupljene u zbirci Haiku mozaik, baštu „razgranatih staza”, koju sada daje na uvid, smješta u ne malu baštinu crnogorske haiku poezije.

Iz ove zbirke progovara glas prefnjene lirske duše, glas koji čuje i kad ne sluša, glas koji postanjem priziva lirska treperenja, kroz sliku, kroz muzičke tonove prisutne svuda uokolo, kroz san, sjećanja, kroz jutro, veče, ponoć, kroz morski talas, kamen, kroz jedan zračak koji još nije ni odaslan a koji u toj dušici treperi kao struna kakve nebeske harfe. Samo tako se može prebivati u beskonačnom, samo tako beskraj traži nas. Ne rađaju se svi ljudi istima, hvala bogu, i dobro je da je tako, ali daroviti, kojih je jako malo, treba svoj dar da postave prema zvijezdi koja ih hoće, koja im je data. Pa da pjevaju, da pišu ono što im ona, njihova zvijezda, diktira, daje i nagovještava, ono što samo oni sami u njoj mogu i umiju naći. Divno je biti darovit, iako se dar ne nosi lako, zato nekima djeluje čudno da se neko naveliko divi malim stvarima. To mogu razumjeti sličnim darom obdareni i sami. Daroviti će lirski dar gospođe Slavke Daković doživjeti kao dar sopstvenog bića. Jer njena duša, kao ni duše drugih umjetnika, nije samo za sebe, no za sve nas.

Krupna narandža
u zagrljaju mora,
čamac iz snova.
*
Sjaj u sutonu
rascvjetava bulke.
Rumenu nježnost
*
Požar na moru.
Čarolija smiraja
omami čula.
*
Zlatni vrč vina
na modrom platnu –
ukus zanosa.

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU DA
SLOŽITE KOMPLETAN HAIKU MOZAIK