Slobodan Jovanović – Aleksandar Devin o crnogorskom kraljevstvu

Poštovani posjetioci, objavljujemo tekst “Aleksandar Devin o crnogorskom kraljevstvu” Slobodana Jovanovića. Tekst je objavljen u časopisu Matica br. 59, jesen 2014.

ALEKSANDAR DEVIN O
CRNOGORSKOM KRALJEVSTVU

“Aleksandar Devin (Alexander Devine) (19. decembar 1865- 26. decembar 1930), osnivač i direktor Klejsmor škole (Clayesmore School) u Londonu, vjerovatno je osoba koja se može smatrati najvećim prijateljem Crne Gore u njenoj novijoj istoriji. U situaciji kada je Crna Gora preživljavala svoje najteže trenutke nakon poraza crnogorske vojske i kada su 25. januara 1916. na Cetinju potpisane sa Austrijom Odredbe o polaganju oružja od strane crnogorske vojske kralj Nikola I Petrović, dio Vlade i Dvora, 19. januara 1916. su evakuisani u Albaniju, potom iz luke Medova brodom za Italiju.

Tek 1917. crnogorska Vlada u egzilu je uspjela da pridobije britansku i francusku vladu da prihvate akreditovanja crnogorskih predstavnika pri njihovim vladama. Do tog vremena britanska i francuska vlada su imale akreditovane predstavnike na crnogorskom dvoru, ali ne obratno. Kralj Nikola je za ličnog zastupnika na dvoru Sent Džejms (St. James) želio Aleksa Devina. Forin Ofis (Foreign Office) je odbio zahtjev kralja Nikole i jedini kanal Kralja je ostao Džordž Grejem, njegov savjetnik u ambasadi u Parizu, koji je već bio akreditovan kralju Crne Gore kao „Chargé des Affaires“ (najniži razred šefova diplomatskih misija prema Bečkoj konvenciji). Međutim, Devin je nastavio djelovati „na neslužbeni način kao prijatelj Crne Gore“ u Britaniji i drugdje…”

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU KAKO BI OTVORILI 
KOMPLETAN SADRŽAJ TEKSTA

Slobodan Jovanovic - Aleksandar Devin o crnogorskom kraljevstvu