Slobodan Jovanović – Uloga crkvenog pitanja kao sredstva nacionalne asimilacije Crnogoraca

Crkveno pitanje izaziva u Crnoj Gori kontroverze, posebno u posljednjih sto godina. Ono je odavno prestalo biti duhovno pitanje i prešlo je u sferu političkog i nacionalnog djelovanja. U velikoj mjeri tome je doprinjelo širenje ideje o jedinstvenoj slovenskoj državi na prostorima zapadnog Balkana u XIX stoljeću, koje je u Crnoj Gori dobilo formu restauracije velikog Dušanovog carstva i ambicije malene Crne Gore da bude pijemont te nove „srpske države“.
Narod kaže „mnogo mačku goveđa glava“. U želji da bude pijemont okupljanja pravoslavnih južnih Slovena, te jedne vrste nacionalnog inžinjeringa kojim se kroz prosvetu i izdavačku 
djelatnost htjela izgraditi u Crnogoraca srpska nacionalna svijest, Crna Gora je izgubila sve; i ambicioznu ulogu pijemonta, i državu, i Crkvu. Kako bi što obuhvatnije razumjeli u kojoj mjeri se crkveno pitanje razlikovalo u periodu otkada je pravoslavlje instalirano u Crnoj Gori nakon okupacije istorijske države Crnogoraca, Duklje/Zete, i osnivanja nekanonske i anatemisane Srpske pravoslavne crkve, do XIX stoljeća, od perioda kada kada je intezivirano djelovanje spolja i iznutra na asimilaciji nacionalnih Crnogoraca, praćeno, po prvi put u istoriji pojavom etničkog srpstva u Crnoj Gori. Nema sumnje da je etničko srpstvo, koje je do tada imalo samo formu religijskog značenja, u vrijeme vladavine knjaza Nikole I Petrović Njegoša po, prvi put izašlo na istorijsku i političku scenu, nanoseći crnogorskom nacionalnom biću raspolućčenost koja traje do današnjih dana. Posebna pažnja posvetiće se nasilnom tzv. prisajedinjenju CPC oktroisanoj i novoformiranoj SPC i Beogradskoj patrijaršiji, nekanonskom priznanju te novostvorene Crkve i patrijaršije, kao i nizu događanja i djelovanja koja nemaju, ili imaju vrlo malo veze sa hrišćanskim. Pokazalo se, po ko zna koji put, da su crkve produžena ruka svetovnih vlasti, sile, moći i političke zloupotrebe. Dakle, svega onoga što bi moralo biti jeres i što je u sukobu sa osnovnim premisama Svetog pisma i Hristovih poruka koje bi morale biti ideja vodilja tih novokomponovanih trgovaca ljudskim povjerenjem.

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU ZAPISNIKA
DA OTVORITE KOMPLETAN DOKUMENT