Slovačka – Održan četvrti Kongres Matica slovenskih naroda


Četvrti Kongres Matica slovenskih naroda i srodnih kulturnih institucija održan je od 4. do 7. juna 2019. godine, u gradu Martinu, sjedištu Matice Slovačke i viševjekovne prijestonice slovačke kulture.

Na Kongresu je učestvovala i delegacija udruženja “Crnogorsko slovačko prijateljstvo” iz Podgorice  u sastavu Mihal Spevak predsjednik udruženja i Nenad Stevović publicista i istraživač crnogorske dijaspore.

U zaključcima Kongresa između ostalog navedena je potreba za naučnim i stručnim dijalogom, boljim protokom informacija o aktivnostima kulturnih institucija i matica slovenskih naroda kao i potreba aktivnije saradnje na polju slavistike i drugih humanitarnih nauka, razmjena stručnjaka, studijske posjete i organizacija naučnih skupova.

Na marginama Kongresa delegacija iz Crne Gore je sa rukovodstvom Matice Slovačke dogovorila model saradnje u cilju prevođenja knjiga crnogorskih autora na slovački jezik.