Srđan Musić: Izvještaji generalnog providura Dalmacije i Albanije Kornera o zauzimanju Herceg Novog 1687. godine

 

Herceg Novi, 1988. godine

Prošlo je skoro tri stotine godine (1687-1987) od kada su Mlečani uz pomoć saveznika iz Svete lige (papskih, malteških i đenovljanskih galija) zauzeli Herceg Novi i postigli jedan od najvećih uspjeha u Morejskom ratu protiv Turaka.

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.