Stojeće ovacije za Đude u KIC-u


U poneđeljak 08. novembra u KIC-u „Budo Tomović“ nakon velikih uspjeha na međunarodnim festivalima tradicionalne muzike nastupila je kolašinska ženska pjevačka grupa „Đude“. Kako je riječ o đevojkama koje baštine gotovo izobičajeni tip starinskog a cappella pjevanja sa sazvukom sekunde, ponegđe nazivanog i pjevanje „na glas“, ovo je bila rijetka prilika da i podgorička publika čuje možda i poslednju formalnu žensku grupu kod nas koja je očuvala taj specifičan vid muzičkog izraza. Po riječima Davora Sedlarevića, osnivača grupe i medijatora programa, radi se o vrlo zahtjevnim napjevima koji su učeni na osnovu terenskih istraživanja i saradnje sa ekspertima. U zanimljivo koncipiranom koncertu edukativnog karaktera tipa javnog časa, publika je upoznata sa tim šta je zapravo glavna razlika između starijeg tradicionalnog pjevanja i onog savremenijeg nastalog na principu zapadnoevropskog (tonalnog) sistema. Takođe, naznačeno je koje su bile odlike pjevanja u pojedinim crnogorskim regijama. Izvođeni su napjevi iz Rovaca, Morače, dijela Vasojevića, Pive, Žabljaka, primorja i td, a u poslednjem dijelu programa i nekoliko pjesama sa prostora Balkana. Na takav način najbolje su prezentovane razlike u stilovima, načinu ukrašavanja i melodijskim modelima. Pored Sedlarevićevih, korišteni su zapisi dr Zlate Marjanović, dr Slobodana Jerkova, dr Dragice Panić Kašanski, dr Sanje Ranković i Ludvika Kube.

Veoma upečatljive bile su melodije vezane sa životni ciklus običaja (rođenje, svadba, smrt), ornamentika poput „kvocajućih tonova“ i „grohota“ i bogati poetski tekstovi karakteristični za crnogorsku tradiciju. Mogli su se čuti zanimljivi i dosad nepublikovani terenski podaci vezani za pojedine numere, za običaje poput tuženja ili svatovske pjesme. Pojašnjeno je da se ne radi o „falšu“, već da je sazvuk sekunde nekada bio poželjan i smatran je lijepim od nosilaca te tradicije. Bravuroznim i samouvjerenim nastupom „Đude“ su izazvale stojeće ovacije publike i poziv na „bis“. Dokazale su visok nivo izvođenja, autentičnost u sopstvenim interpretacijama, originalnost u umjetničkom izrazu i povezanost sa prošlošću kroz kreativan vid revitalizacije muzičkog nasljeđa Crne Gore. Na neki način ponovo su otkrile zaboravljen i nepravedno zapostavljen segment nacionalne kulture sa željom da se on i dalje popularizuje bez obzira na ruralnost i arhaičnost, što je zapravo i njegova najveća prednost i snaga. „Ne morate ga voljeti, ali ga morate poštovati“, zaključak je o starijem vokalnom nasljeđu.

Izvedena je čak 21 pjesma a koncert je nastao u okviru saradnje KIC-a „Budo Tomović“, JU Centar za kulturu Kolašin i KUD-a „Mijat Mašković“.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


ten − 4 =