Art & Fun box

Nar ili šipak

    ŠIPAK ILI NAR NAR ILI ŠIPAK     Kad imaš šipak imaš i nar jer to je potpuno isto, kao veljača i februar ili ko Rile i Risto. No, razlike ima, ipak, između jednog […]

Art & Fun box

Tako je to

    Tako je to kad drvo iz srednjeg, poraste u ženski rod (snimljeno u parku studentskog doma na Cetinju)  

Art & Fun box

Smokva i kuća

  KARUČ Montenegrina – Smokva i kuća Da li smokva raste iz kuće ili je kuća porasla na smokvi?