Anegdote

Beranski humor

Beranski humor smo predstavili sljedećim sadržajima: Bog u Slatini – Dobrašin Jelić Tačno tako – Dobrašin Jelić Anegdote i dosjetke Mihaila Ojdanića – Jovan Dujović