Da li znate

Biljne vrste u Crnoj Gori

  Crna Gora je veoma bogata  biljnim vrstama. Na prostoru Crne Gore žive 2.833 biljne vrste i podvrste. Među njima i 22 biljke kojih nema niđe na svijetu osim u Crnoj Gori.