Razna dokumenta

Prilozi za leksikon znamenitih licnosti crnogorske istorije II dio – Branislav Borilović

Најновија академска настојања на нзради црногорске енциклопедије и најаве коначне реализације таквог капитапног пројекта побуђују пажњу и инспиришу на ново ишчитавање и претражнвање наше прошлости. Као отворена трибина за критичку и читалачку јавност овај лексикон […]