Korisne informacije

Andrijevica

Centar za kulturu Adresa: JU Centar za kulturu, Branka Deletića bb Telefon: 051/ 230-675 Fax: 051/230-676 E- mail: centarandr@live.com    

Korisne informacije

Gusinje

JU Centar za kulturu Gusinjeul. Bedluci bb.  84326 GusinjeTel: 067 610 518Email: kultura@opstinagusinje.me

Korisne informacije

Rožaje

Centar za kulturuul. ”M.Tita” bb 84310 RožajeTel: 051/274-150e-mail: czk@t-com.me; Zavičajni muzej “Ganića kula”Trg IX crnogorske brigade bbMob: 067/566-864www.muzejrozaje.me; Gradska bibliotekaCentar za kulturu ul “M.tita”bbTel:  067/ 412-730 Gradska čitaonicaCentar za kulturuul “M.tita” bbTel: 067/412-730