Fokus

Novo na sajtu www.grbalj.org

    O Ilindanu 2015. Ova aktuelizacija sajta www.grbalj.org stavlja pod lupu nekritičku i ničim podkrijepljenu praksu stavljanja prefiksa “srpski” ispred svih pojmova koji se odnose na pravoslavne stanovnike Grblja i Boke sa nagalaskom na […]