Fokus

Uvažavanje i primjena humanitarnog prava u Crnoj Gori u 19. vijeku

Раде Делибашић * УВАЖАВАЊЕ И ПРИМЈЕНА ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА У ЦРНОЈ ГОРИ У 19. ВИЈЕКУ Текст преузет из часописа за педагошку теорију и праксу “ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ”, бр.3, Подгорица 2010. године, стр. 159-174. Резиме: У кратким цртама […]