Fokus

Međunarodni festival lutkarstva CG – Rezultati potvrđuju opravdanost nastavka Festivala

      Kraj Trećeg međunarodnog festivala lutkarstva, za njegove organizatore označava početak sumiranja rezultata svega onoga što se dešavalo u toku trajanja Festivala, izvlačenje pouka i na određeni način pripremu za naredni Četvrti međunarodni festival. Veliki […]